Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/181 İşsiz Gençler İçin Pazarlama Ve Satış Eğitimi Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Sivas'ta gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini ve girişimciliklerini de artırmak amacıyla etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini artırmak

Özel Amacı
60 katılımcının pazarlama satış konusunda eğitilmesi,katılımcıların en az %60'ının istihdamının sağlanması,bölgesel düzeyde işsizliğin azalmasına katkı sağlanması,TSO-Ticaret Lisesi ortaklığı ile kurumlar arası işbirliğinin sağlanması,İşyeri gereksinimleriyle uyumlu nitelikli işgücünün işgücü piyasasına dahil edilmesi,Pazarlama elemanı eksikliğinin giderilmesi, Sivas ekonomisinin güçlendirilmesi

Beklenen Sonuçlar
30u kadın 60 işsiz genç pazarlama ve satış konusunda eğitildi
Eğitilen katılımcılardan 36'sı istihdam edildi
TSO-Ticaret Lisesi ortak çalışması ile yerel düzeyde kurumlar arası işbirliği sağlandı
Pazarlama elemanı sağlanarak KOBİ’lerin verimlilikleri ve karlılıkları arttı
Yerel düzeyde işsizlik oranı azaltıldı
Yerel düzeyde nitelikli işgücünün işgücü piyasasına dahil edilmesi sağlandı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
30u kadın 60 işsiz genç pazarlama ve satış konusunda eğitildi
Eğitilen katılımcılardan 36'sı istihdam edildi
TSO-Ticaret Lisesi ortak çalışması ile yerel düzeyde kurumlar arası işbirliği sağlandı
Pazarlama elemanı sağlanarak KOBİ’lerin verimlilikleri ve karlılıkları arttı
Yerel düzeyde işsizlik oranı azaltıldı
Yerel düzeyde nitelikli işgücünün işgücü piyasasına dahil edilmesi sağlandı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim