Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/61 İstihdam Hedefli Nitelikli Ofis Elemanı Mesleki Eğitim Projesi
Proje Genel Bilgileri
www.ofiselmep.org.tr
Genel Amacı
Çorum TSO tarafından yürütülecek olan projenin genel hedefi; İşsiz ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınların istihdam edilebilmelerinin önündeki engelleri kaldırarak; iş bulmalarına katkıda bulunmak ve ekonomik haklarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Özel Amacı
Projenin özel amacı ise; Çorum ilinde yaşayan 18-35 yaş arasındaki 50 kadının nitelik ve becerilerini artırmaya yönelik mesleki eğitim faaliyetleri düzenlenmesi yoluyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ofis elemanı yetiştirerek Çorum’da kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
eEğitimlerimizi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizin %90 'nına istihdam sağlamaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
eEğitimlerimizi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizin %90 'nına istihdam sağlamaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim