Tüm Duyurular

Linkler
www.kirkad.com
TR07H1.02-001/524 Kırsal Kesimdeki Kadınların Girişimciliğinin Teşviki Projesi
Proje Genel Bilgileri
www.kirkad.com.tr
Genel Amacı
Kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak

Özel Amacı
Kırsal kesimde yaşayan 75 kadının girişimciliğini geliştirmek ve çağdaş pazarlama olanaklarına kavuşturmak

Beklenen Sonuçlar
1. Kırsal kesimde yaşayan kadınların girişimciliği ve pazarlamacılıkları geliştirildi.
2. Kadınlar, kadın-erkek eşitliği konusunda bilinçlendi.
3. Sürdürülebilir nitelikli alternatif tarımsal faaliyetler, iyi ve kötü uygulamalar ve ürün çeşitlendirme olanakları konusunda kırsal kesimdeki kadınlar ve erkekler bilinçlendirildi


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Kırsal kesimde yaşayan kadınların girişimciliği ve pazarlamacılıkları geliştirildi.
2. Kadınlar, kadın-erkek eşitliği konusunda bilinçlendi.
3. Sürdürülebilir nitelikli alternatif tarımsal faaliyetler, iyi ve kötü uygulamalar ve ürün çeşitlendirme olanakları konusunda kırsal kesimdeki kadınlar ve erkekler bilinçlendirildi

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim