Tüm Duyurular

Linkler
KAGİDEM
TR07H1.02-001/617 Kadın Güçlendirme ve İstihdam Destek Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projemizin genel hedefi Diyarbakır’da kadın işsizliğinin önüne geçerek işe yerleştirme hizmetleri ile kadınların işgücüne katılımlarını ve gelir getirici faaliyetlerde yer almalarını sağlayacak bir 2.kademe istihdam destek merkezi kurmaktır.

Özel Amacı

Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda 105 kadın Diyarbakır’daki özel sektör firmalarında işe yerleşecek
300 kadın teknik ve sosyal içerikli güçlendirme eğitimleri alacak
Kız Teknik Öğr. Olg. Enstitüsü'nden mezun olan 5 kadının kendi işlerini kurmaları sağlanacak
Kız Teknik Öğr. Olg. Enstitüsü'nden mezun olan 10 kadın ürün tasarımcısı olarak yetiştirilerek yerel kapasite oluşturulacak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje sonucunda 105 kadın Diyarbakır’daki özel sektör firmalarında işe yerleşecek
300 kadın teknik ve sosyal içerikli güçlendirme eğitimleri alacak
Kız Teknik Öğr. Olg. Enstitüsü'nden mezun olan 5 kadının kendi işlerini kurmaları sağlanacak
Kız Teknik Öğr. Olg. Enstitüsü'nden mezun olan 10 kadın ürün tasarımcısı olarak yetiştirilerek yerel kapasite oluşturulacak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim