Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/832 Orcik ve Pestil Üretimi
Proje Genel Bilgileri
Orcik ve Pestil Üretimi
Kadınız!Girişimciyiz!Üreticiyiz! Gelenekten Geleceğe Ürettiğimiz Ürünlerle İşimizin Sahibiyiz
Genel hedef(ler) Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini arttırmak

Özel hedefler Herhangi bir mesleki eğitimi ve işi olmayan a) orcik-pestil üretimi gerçekleştirme potansiyeline sahip toplam 4 köyden 240 kadına eğitimler vererek nitelik kazanmalarını sağlamak; b) 24 kadının istihdamını gerçekleştirmek; c) 132 kadının üretici kimliğine kavuşturulması ile işgücüne katılımlarını sağlamak; d) 84 kadının ise girişimci hale gelmesini sağlayarak işveren pozisyonunda diğer kadınları istihdam edebilir seviyeye getirmek; e) yerel çözümlerle kadınların istihdam edilebilirliğinin önündeki engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin örnek bir uygulama geliştirmek; f) orcik-pestil üretiminin belli kalite ve standartlarda gerçekleştirilmesini sağlayarak yerel kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak
Genel Amacı
Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini arttırmak

Özel Amacı
Herhangi bir mesleki eğitimi ve işi olmayan a) orcik-pestil üretimi gerçekleştirme potansiyeline sahip toplam 4 köyden 240 kadına eğitimler vererek nitelik kazanmalarını sağlamak; b) 24 kadının istihdamını gerçekleştirmek; c) yerel çözümlerle kadınların istihdam edilebilirliğinin önündeki engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin örnek bir uygulama geliştirmek

Beklenen Sonuçlar
1. Kadınların işgücüne katılımlarını sağlayan mesleki eğitimin verilmesi
2. Başarılı kursiyerlerden %10’unun istihdam edilmesinin sağlanması
3. Kadınların sosyal hayata katılım düzeylerinin artması
4. “Orcik ve Pestil Üretimi” konusunda kamuoyunun bilinç düzeyinin arttırılması
5. Orcik-pestil ile ilgili belli standart ve kalitede üretimler gerçekleştirmek

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Kadınların işgücüne katılımlarını sağlayan mesleki eğitimin verilmesi
2. Başarılı kursiyerlerden %10’unun istihdam edilmesinin sağlanması
3. Kadınların sosyal hayata katılım düzeylerinin artması
4. “Orcik ve Pestil Üretimi” konusunda kamuoyunun bilinç düzeyinin arttırılması
5. Orcik-pestil ile ilgili belli standart ve kalitede üretimler gerçekleştirmek
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim