Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/388 Kadının Bilgi Toplumuna Entegrasyonu
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Başta kırsal alandan kente göç eden ve/veya işten çıkma nedeniyle bakım hizmetleriyle iştigal eden kadınlar olmak üzere işsiz kadınların işgücü piyasasına daha aktif bir şekilde katılımı için, hedef kitlenin kişisel ve mesleki yeterlilikleri artırılarak istihdamları önünüdeki engelleri kaldırmaktır.

Özel Amacı
Kadına karşı olan bölgedeki geleneksel ve ataerkil bakış açısını değiştirmek,yeni iş alanlarının ihtiyacı olan kalifiye işgücü oluşturmak, Bölgedeki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin gelişimi sağlamak,mesleki donanıma sahip kadınlar yetiştirmek, mesleki eğitime alan 60 kadının istihdamını, 20 kadının ise kendi işini kurmasını sağlamak, bölgede bir araya gelme kültürünü geliştirmek

Beklenen Sonuçlar
20 kadının kendi işini kurması ve 60 kadının istihdamı sağlanacaktır. bilinçli ve girişimci kadınlar yetiştirilecektir.Bölgede bir araya gelme ve birlikte iş yapma kültürü artacaktır.İlimiz önemli bir mesleki eğitim merkezine kavuşacaktır.Desteklenecek kişi sayısı: 120 İşe yerleşecek kişi sayısı: 60 kişi %50 Girişimci sayısı: 60 kişi: %50. Kendi işini kuracak kişilerin sayısı: 20 kişi - %17

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
20 kadının kendi işini kurması ve 60 kadının istihdamı sağlanacaktır. bilinçli ve girişimci kadınlar yetiştirilecektir.Bölgede bir araya gelme ve birlikte iş yapma kültürü artacaktır.İlimiz önemli bir mesleki eğitim merkezine kavuşacaktır.Desteklenecek kişi sayısı: 120 İşe yerleşecek kişi sayısı: 60 kişi %50 Girişimci sayısı: 60 kişi: %50. Kendi işini kuracak kişilerin sayısı: 20 kişi - %17
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim