Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/404 Topraktaki Kadın Eli (TOKA) Projesi
Proje Genel Bilgileri
Projenin toplan süresi 12 ay
Projenin hedefleri
Genel Hedef: Köse’de yaşayan ve fasulye yetiştiren kadınları bilinçli üretici ve girişimci yapmak, ürettikleri fasulyeyi pazara sunacakları bilgi ve organizasyonları gerçekleştirerek ekonomik hayatta yer almalarına katkı sağlamak,
Özel Hedefler:
1- Yetiştirdikleri fasulyeleri ve yetiştirebilecekleri fasulye türlerine ilişkin yöntemleri öğrenen 30 kadını iş hayatına hazırlamak ve kadınların yetiştirdikleri ürünlerden gelir elde etmelerini sağlamak.
2- AB’nin; kadın iş gücünün geliştirilmesi ve topluma entegrasyonunun sağlanması, hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
Ortak(lar)
Köse Halk Eğitimi Müdürlüğü
Hedef Grup(lar)
İş hayatına girmek isteyen 17-45 yaş arasındaki 30 kadın hedef gruptur.
Nihai Faydalanıcılar
Yörede kuru fasulye yetiştiren 1500 civarındaki kadın, Köse’de yaşayan 7270 kişi, İl Tarım Müdürlüğü, İŞKUR il müdürlüğü ve Kelkit gibi bölgede fasulye üreten yerleşimlerde yaşayan ve gelişmelerden fayda sağlayacak 3000 aile ve 50.000 civarındaki yöre sakinidir.
Beklenen sonuçlar
1-Kadınlar, yeni kuru fasulye türlerini tanıdı, yetiştirilmeleri hakkında bilgi sahibi oldu.
2-Fasulye Yetiştiren kadınların ortak olduğu bir adet kooperatif kuruldu.
3- Kadınlar fasulye kurutma ve paketleme yöntemlerini öğrendi.
4- Kadınlar, girişimcilik için gerekle bilgi ve disiplinleri kazandı. Ürettiklerini kooperatif aracılığı ile yeni pazarlara ulaştırmak konusunda çalışmalara başladılar.
Temel faaliyetler
1-Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Oluşturulması,
2-Doğrudan Yararlanıcıların Seçilmesi,
3-Eğitim Verilmesi,
4-Kooperatif Kurulması,
5-Markalaşma çalışması yapmak,
6-Tanıtımına Yönelik Çalışmalar Yapılması,
Genel Amacı
Köse’de yaşayan ve fasulye yetiştiren kadınları bilinçli üretici ve girişimci yapmak, ürettikleri fasulyeyi pazara sunacakları bilgi ve organizasyonları gerçekleştirerek ekonomik hayatta yer almalarına katkı sağlamak,

Özel Amacı
1- Yetiştirdikleri ve yetiştirebilecekleri fasulye türlerine ilişkin yöntemleri öğrenen 30 kadını iş hayatına hazırlamak ve kadınların yetiştirdikleri ürünlerden gelir elde etmelerini sağlamak.
2- AB’nin; kadın iş gücünün geliştirilmesi ve topluma entegrasyonunun sağlanması, hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

Beklenen Sonuçlar
1-Kadınlar, yeni kuru fasulye türlerini tanıdı, yetiştirilmeleri hakkında bilgi sahibi oldu.
2-Fasulye Yetiştiren kadınların ortak olduğu bir adet kooperatif kuruldu.
3- Kadınlar fasulye kurutma ve paketleme yöntemlerini öğrendi.
4- Kadınlar, girişimcilik için gerekle bilgileri kazandı. Ürettiklerini kooperatif aracılığı ile yeni pazarlara ulaştırmak konusunda çalışmalara başladılar.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Kadınlar, yeni kuru fasulye türlerini tanıdı, yetiştirilmeleri hakkında bilgi sahibi oldu.
2-Fasulye Yetiştiren kadınların ortak olduğu bir adet kooperatif kuruldu.
3- Kadınlar fasulye kurutma ve paketleme yöntemlerini öğrendi.
4- Kadınlar, girişimcilik için gerekle bilgileri kazandı. Ürettiklerini kooperatif aracılığı ile yeni pazarlara ulaştırmak konusunda çalışmalara başladılar.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim