Tüm Duyurular

Linkler
Hatay'da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi
TR07H1.02-001/230 Hatay'da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Önemli bir ticaret ve sanayi kenti olan Hatay'da bulunan KOBİ'lerin ihtiyacı olan niteliklerde personel arzını gerçekleştirerek, ilde işsizliğin azaltılmasına, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanmasına ve sürdürülebilir bir istihdam modeli oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Projenin amacı, Hatay İlinde yaşayan en az lise mezunu, 18-45 yaş arası 100 kadına Hatay ilindeki KOBİ lerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazandırarak istihdam edilmelerini sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
Hedef grup olan 100 kadın Bilgisayarlı Ön Muhasebe, Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak yetiştirildi. 2. Hedef Grubun bölgedeki KOBİ'ler tarafından istihdam edilebilirlikleri arttı. 3. Antakya Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi kuruldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Hedef grup olan 100 kadın Bilgisayarlı Ön Muhasebe, Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak yetiştirildi. 2. Hedef Grubun bölgedeki KOBİ'ler tarafından istihdam edilebilirlikleri arttı. 3. Antakya Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi kuruldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim