Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/351 Tarım ve Hayvancılıkta Hanımeller
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kadınların; mesleki eğitimleri ile nitelikli işgücü özelliği kazanmaları, ağ oluşturma eşleştirme faaliyetleri sayesinde istihdamı,kadın girişimciliğini desteklemek,işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltmak ve bilgi temelli ekonomiye geçişlerinin hızlandırılması

Özel Amacı
Hatay ilinde İŞKUR 'a kayıtlı 105 işsiz kadının niteliklerinin artırılması ile istihdamlarının sağlanması,105 işsiz kadının tarım danışmanı,çiftlik muhasebe uzmanı ve arıcılık uzmanı olarak hem arı işletmelerinde hem de diğer çiftçi,çiftçi organizasyonları,tarımsal sanayiler,STK'larda istihdamının mümkün kılınmasının sağlanması ve kadınlar için kariyer olanağının sağlanması

Beklenen Sonuçlar

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim