Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/727 Ekmeğini İpekten Çıkar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İşsiz kadınların ipek dokumacılığı konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılarak istihdam edilebilirliğini ve istihdam olanaklarını arttırmak

Özel Amacı
Hatay ilinde ipekli dokuma sektörünü geliştirmek,istihdamı ve gelir seviyesinin arttırılmasına katkıda bulunmak İpek Dokuma Kooperatifi Kurulması,Kadınların işgücü piyasasına girişlerinde ön yargılarının giderilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması.60 kadın/kız girişimcilik modeliyle üretim yapmalarını sağlamak.Engelli kadınların istihdam piyasasına katılmalarını kolaylaştırmak.

Beklenen Sonuçlar
İlimizdeki kadınların işgücü piyasasına girişlerinin önündeki kültürel engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak;proje süresince 750 Kadına iş kurma danışmanlığı yapması;işe yerleşen kursiyerlerin ve aile üyelerinin yaşam standartlarını yükseltmek;engelli kadınların işgcü piyasasına katılma olnakalarının artması beklenmektedir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
İlimizdeki kadınların işgücü piyasasına girişlerinin önündeki kültürel engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak;proje süresince 750 Kadına iş kurma danışmanlığı yapması;işe yerleşen kursiyerlerin ve aile üyelerinin yaşam standartlarını yükseltmek;engelli kadınların işgcü piyasasına katılma olnakalarının artması beklenmektedir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim