Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/174 Kadın Eli
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kadınların ekonomiye dahil edilmesi.Kadın istihdamı ve girişimciliğinin kurumsal bir yapıda desteklenmesi.Çalışan,kendi işini kuran kadınların diğer şehirlerde hemcinslerine örnek olmaları.Bölgeye özgü fakat tanıtım fırsatı olmamış ürünlerin bölgede ve zaman içinde Türkiye genelinde tanıtılması.

Özel Amacı
Bitlisli kadınların istihdama ve ekonomiye dahil edilmesiİldeki en büyük ekonomik potansiyel turizm sektörüne arza hazır, mamul ürünler kazandırılması.Bitlis’te ilk defa kadınlara yönelik kooperatif kurulması.Bitlis’te yetişen ürünlerin pazara sunulabilecek mamul haline getirilmesi.Niş ürünlerle kadınlara pazarda rekabet avantajı sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
Proje hedef grubunu oluşturan 120 işsiz kadının, Gıda İşleme Eğitimi sonucu mesleki beceri kazanması ve üretime katılması.Girişimcilik eğitimi alan kadınların kendi işyerlerini kurması.Bölge halkının kadın istihdamı, girişimciliği konusunda bilinç kazanması.İstihdam ve girişimcilik için kurumsal bir çözüm olacak kooperatif sayesinde kadınların yeni girişimlere teşvik edilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje hedef grubunu oluşturan 120 işsiz kadının, Gıda İşleme Eğitimi sonucu mesleki beceri kazanması ve üretime katılması.Girişimcilik eğitimi alan kadınların kendi işyerlerini kurması.Bölge halkının kadın istihdamı, girişimciliği konusunda bilinç kazanması.İstihdam ve girişimcilik için kurumsal bir çözüm olacak kooperatif sayesinde kadınların yeni girişimlere teşvik edilmesi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim