Tüm Duyurular

Linkler
Sarıoğlan Kaymakamlığı
Sarıuoğlan Kaymakamlığı
TR07H1.02-001/322 Sarıoğlan'dan Doğan Güneş Projesi
Proje Genel Bilgileri

BU PROJENİN GENEL AMACI :
Bu Hibe Çağrısının genel hedefi, program kapsamındaki NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezlerinde kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini arttırmaktır.
Bu hedefle, projemizin amacı olan, bölgede temel mesleki becerilerin geliştirilmesi yoluyla özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ilçemizde, daha önce tarım sektöründe çalışmış kadınların işgücü piyasası beklentilerine uygun şekilde eğitilerek istihdam edilebilirliklerini sağlamaktır.
PROJENİNöZELAMACI :
1-) Kayseri ili ve Sarıoğlan ilçesinde faaliyet gösteren firmaların nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanması amacıyla 18-35 yaş arası 40 kadına Pazarlama, Bilgisayarlı Muhasebe ve Halkla İlişkiler eğitimlerinin verilerek yetiştirilmesi,
2-) İş imkânı sağlayan firmalarda verimliliğin ve etkinliğin yükseltilmesi, gelirlerin arttırılması,
3-) Sarıoğlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun teknik ve proje yönetim kapasitesinin arttırılması.
4-) Dezavantajlı grupların sorunları üzerinde kurumlar arası işbirliğinin artması sağlanmış olacaktır.
Bu eğitim kapsamında;
Farklı gruplara üçer ay süre ile eğitim verilmekte olup, iki grup şeklinde eğitim verilmesi planlanmıştır. Birbirinin devamı seklinde modüler eğitim yapılacak, her bir gruba 20 katılımcının iştiraki sağlanarak toplam 40 kursiyere eğitim verilecektir.İlk grubun eğitimleri Şubat ‘011 de tamamlanacaktır.
Katılımcılar haftanın 5 günü, günde 6 saatten, üç ay boyunca toplam 360 saat eğitim alacaklardır.
Bu eğitim, ikinci guruba tekrarlanacaktır
1-Projenin Hedef Grubu:
Hedef kitle, zirai faaliyetlerle geçimini temin eden Sarıoğlan ilçesinde kırsal kesimde yaşayan ve bilgiye ulaşmada zorlukları bulunan, istekli, en az lise mezunu, 18-35 yaş arası 40 kadın olacaktır.
Genel Amacı
Bölgede, temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, kadınların piyasa beklentilerine uygun şekilde eğitilerek, istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Kayseri ili ve Sarıoğlan ilçesinde faaliyet gösteren firmaların nitelikli işgücü gereksiniminin karşılanması amacıyla 18-35 yaş arası 40 kadına Pazarlama, Bilgisayarlı Muhasebe ve Halkla İlişkiler eğitimlerinin verilerek yetiştirilmesi
Sarıoğlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun teknik ve proje yönetim kapasitesinin arttırılması.

Beklenen Sonuçlar
 Bilgisayarlı Muhasebe (160 saat)
 Pazarlama (80 saat)
 Halkla İlişkiler (120 saat)
1 adet web sitesi, 2000 adet broşür, 500 Adet Proje Tanıtım Kitapçığı, 1000 Adet Bloknot, 500 Adet T-şort, 1000 Adet Tükenmez Kalem, 1000 Adet Anahtarlık, 500 Adet Şapka, 1000 Adet Klasör Dosya, 1000 Adet Küp Bloknot, 1000 Adet Notluk
2 adet Metal Tabela, 100 adet afiş ve 2 adet bez afiş

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
 Bilgisayarlı Muhasebe (160 saat)
 Pazarlama (80 saat)
 Halkla İlişkiler (120 saat)
1 adet web sitesi, 2000 adet broşür, 500 Adet Proje Tanıtım Kitapçığı, 1000 Adet Bloknot, 500 Adet T-şort, 1000 Adet Tükenmez Kalem, 1000 Adet Anahtarlık, 500 Adet Şapka, 1000 Adet Klasör Dosya, 1000 Adet Küp Bloknot, 1000 Adet Notluk
2 adet Metal Tabela, 100 adet afiş ve 2 adet bez afiş
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim