Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/569 Güne Bakanlar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ülkede ve bölgede yaşayan kadınların işgücü piyasasına aktif olarak katılmalarına sürekli katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Kayseri ili merkez olmak üzere Sivas ve Yozgat illerinde kadınların kendi işini kurmasına sürekli katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar

1. Sürekliliği sağlanmış proje web sitesi ve kadın girişimcilik ağı.
2. Eğitim almış 100 kadın ve 4+3 proje ortağı ve iştirakçisi çalışanı.
3.Danışmanlık hizmeti almış 30 kadın.
4.Yaygınlaştırılmış proje.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar

1. Sürekliliği sağlanmış proje web sitesi ve kadın girişimcilik ağı.
2. Eğitim almış 100 kadın ve 4+3 proje ortağı ve iştirakçisi çalışanı.
3.Danışmanlık hizmeti almış 30 kadın.
4.Yaygınlaştırılmış proje.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim