Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/604 Erciyes Kadınları Projesi
Proje Genel Bilgileri
Erciyes Kadınları Projes, i turizmde nitelikli ara eleman insan kaynağı sorununa çözüm üretmeye ve işsiz kadınlara istihdam yaratmaya yönelik bir girişimdir. Bölgede nitelik sorunu nedeniyle iş sahibi olmayan kadınlar bu proje kapsamında belirlenen alanda alacakları mesleki eğitimle kalifiye hale getirilerek istihdam edileceklerdir. Bu itibarla projenin çözüm getireceği özel sorunlar özetle işsiz olmasına rağmen nitelik sorunu nedeniyle istihdam edilemeyen kadınlar ve turizm sektörünün ara eleman sorununa çözüm üretilmesidir. Bu bağlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi projede mesleki eğitimleri veren ve projenin hedef kitlesi olan işsiz kadınlara mesleki beceri kazandıran bir kurum olarak projede istihdamı arz eden tarafı oluşturmaktadır. Proje ortağı olan Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği ise proje çıktısı olan nitelik kazanmış bayan kursiyerlerin istihdamı konusunda aktif görev alacağı için projede istihdam talep eden kurum pozisyonundadır.

Bu projeyle 180 kadına mesleki eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Eğitimlerin kat görevlisi, hizmet elemanı, bulaşıkçılık, ütücülük ve çamaşırcılık alanlarında 6 ayrı dönemde verilmesi planlanmaktadır. Grupların ders programı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Erciyes Kadınları projesinin tanıtımı, online başvuru, ekip, sık sorulan sorular, iletişim bilgilerinin
yer aldığı sitedir.
Genel Amacı
Turizm Ara Elemanı yetiştirmek amacıyla eğitimleri tamamlanan ve sertifikalandırılan kadınların istihdam edilebilirliğini arttırmak için aktif istihdam tedbirlerinin alınması, kapasitenin güçlendirilmesi, bölgedeki işsiz kadınların istihdamına çözüm üretilmesine katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
180 işsiz kadının turizm ara elemanı konusunda eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandırılması. Meslek edinmeleri ve iş gücü piyasasına katılımlarının sağlanmasıdır. Eğitim sonunda “Erciyes Master Planı”nda hizmet verecek olan işletmelerde, buna ek olarak yine Kayseri ilinde turizm sektöründe hizmet veren ve eleman talebi olan işletmelerde istihdam edilmeleri hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Proje Birimi,180 adet mesleki kitap,6 adet sınav,sertifikalandırılmış 180 kursiyer,uygulama için oluşturulmuş butik otel-restuarant,10 adet yönetim kurulu toplantısı,10 adet büyük bez afiş,30 adet billboard reklamı,10000 adet broşür,200 adet afiş,2000 adet bülten,1 adet proje merkezi tabelası,3 adet basın toplantısı,web sitesi,1 adet mezuniyet töreni

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Birimi,180 adet mesleki kitap,6 adet sınav,sertifikalandırılmış 180 kursiyer,uygulama için oluşturulmuş butik otel-restuarant,10 adet yönetim kurulu toplantısı,10 adet büyük bez afiş,30 adet billboard reklamı,10000 adet broşür,200 adet afiş,2000 adet bülten,1 adet proje merkezi tabelası,3 adet basın toplantısı,web sitesi,1 adet mezuniyet töreni
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim