Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/643 Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
Projemizin genel hedefi, bölgemizde ve ülkemizdeki kadın istihdamının artışına katkıda bulunmak.
Okul öncesi eğitimdeki kalifiye eleman açığının kapatılmasına yardımcı olmak.
İlçemizde yaşayan düşük gelirli, eğitimsiz ve herhangi bir mesleği olmayan 50 işsiz kadına 0-6 yaş çocuk bakım ve eğitimi konusunda eğitim vererek meslek edindirmek; çocuk bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nitelikli personel açığına cevap vererek proje bitiminden itibaren ilk 6 ay içinde %50’sinin istihdam edilmesini sağlamak.
Genel Amacı
Projemizin genel hedefi, bölgemizde ve ülkemizdeki kadın istihdamının artışına katkıda bulunmak.
Okul öncesi eğitimdeki kalifiye eleman açığının kapatılmasına yardımcı olmak.

Özel Amacı
İlçemizde yaşayan düşük gelirli, eğitimsiz ve herhangi bir mesleği olmayan 50 işsiz kadına 0-6 yaş çocuk bakım ve eğitimi konusunda eğitim vererek meslek edindirmek; çocuk bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nitelikli personel açığına cevap vererek proje bitiminden itibaren ilk 6 ay içinde %50’sinin istihdam edilmesini sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
Çocuk bakımı ve eğitimi konusunda teorik ve pratik eğitim almış 50 kişi. Özgüvenini yeniden kazanmış ve geleceğe daha güvenli bakan kursiyerler. Proje hazırlama ve uygulama konusunda yönetsel ve teknik kapasiteleri artmış proje ekibi. Mesleki eğitim hakkında bilgilendirilmiş ve dikkati çekilmiş kamuoyu. Avrupa Birliği süreç ve uygulamalarının farkındalığında artış.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Çocuk bakımı ve eğitimi konusunda teorik ve pratik eğitim almış 50 kişi. Özgüvenini yeniden kazanmış ve geleceğe daha güvenli bakan kursiyerler. Proje hazırlama ve uygulama konusunda yönetsel ve teknik kapasiteleri artmış proje ekibi. Mesleki eğitim hakkında bilgilendirilmiş ve dikkati çekilmiş kamuoyu. Avrupa Birliği süreç ve uygulamalarının farkındalığında artış.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim