Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/515 Nitelikli Yardımcı Sağlık Personeli Yetiştirme Projesi (NİSAPE...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Sağlık sektöründeki ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, yardımcı sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetleri yerine getirebilecek, nitelikli kadın personel yetiştirmek ve istihdamlarını sağlamaktır.

Özel Amacı
Sağlık sektöründe daha nitelikli elemanlara sahip olacak, hastalara daha kaliteli hizmetler sunulacaktır. Böylece sektörden tedavi hizmetleri satın alan kişilerin elde ettikleri tatmin düzeyi artırılarak müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.

Beklenen Sonuçlar
Sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin modernizasyonu,İşsiz kadınların iş bulması ve atıl işgücünün verimli bir şekilde sağlık sektöründe kullanılması veya istihdamı, Özel sağlık sektöründe, yardımcı sağlık hizmetleri kalitesinin artırılması, İl dışından alınan sağlık hizmetlerinin sayısının azaltılması ve mevcut işletmelerin rekabetteki başarı düzeylerinin artırılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin modernizasyonu,İşsiz kadınların iş bulması ve atıl işgücünün verimli bir şekilde sağlık sektöründe kullanılması veya istihdamı, Özel sağlık sektöründe, yardımcı sağlık hizmetleri kalitesinin artırılması, İl dışından alınan sağlık hizmetlerinin sayısının azaltılması ve mevcut işletmelerin rekabetteki başarı düzeylerinin artırılması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim