Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/214 Bazı Aromatik Bitkilerin Onlu Mamullerde Kullanımı
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ordu il ve ilçelerinde kendiliğinden bile yetişebilen aromatik bitkiler halka tanıtılacak ve unlu mamullerde değerlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece hem aromatik bitkilerin tedarik aşamasında hem de unlu mamullere dönüştürülmesi aşamalarında kadın istihdamı sağlanmış olacaktır.

Özel Amacı
Ordu İli ve ilçelerinde toplam 200 kadına ulaşarak aromatik bitkiler tanıtılması, yetiştirilmesi, hasat şekilleri ve unlu mamullere işlenmesi hakkında eğitimler kapsamında bilgiler verildi. Üretim merkezinin aktif olarak çalışması ile aromatik bitkilerin tedarik edilmesi ve unlu mamullere işlenmesi aşamalarında kadın istihdamı sağlanmış olacaktır.

Beklenen Sonuçlar
Aromatik bitkilerin kullanım alanlarının arttırılması sağlanacaktır. Üretim merkezinde aromatik bitkilerin tedarik edilmesi ve unlu mamullere işlenmesi aşamalarında bayanların görev laması ile kadın istihdamı sağlanmış olacaktır. Böylece hem gen kaynağımız olan aromatik bitkiler değerlendirilmiş olacaktır hem de unlu mamuller sektöründe yeni bir çeşitlilik oluşturulacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Aromatik bitkilerin kullanım alanlarının arttırılması sağlanacaktır. Üretim merkezinde aromatik bitkilerin tedarik edilmesi ve unlu mamullere işlenmesi aşamalarında bayanların görev laması ile kadın istihdamı sağlanmış olacaktır. Böylece hem gen kaynağımız olan aromatik bitkiler değerlendirilmiş olacaktır hem de unlu mamuller sektöründe yeni bir çeşitlilik oluşturulacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim