Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/733 Ayder Yöresindeki Kadınların Ev Pansiyonculuğu Konusunda Eğiti...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Proje kapsamında mesleki nitelik eksikliklerini kapatmaya yönelik verilecek olan eğitimler ve yine proje kapsamında kurulacak olan ortaklıklarla birlikte bölgemizdeki hali hazırda işgücü piyasası dışında bulunan kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi

Özel Amacı
Proje süresince, bölgenin kanaat önderleri, işverenler ve iş arayan kadınlara hizmet sunanlar arasında etkili bir diyalog oluşturulması , Toplum gelişiminde kadın istihdamının önemi, kapasite geliştirilmesi, kadınların işgücüne katılımını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda etkili bir farkındalık ve duyarlılığın oluşturulması ve arttırılması

Beklenen Sonuçlar
Bölgede etkin yerel yönetim, üniversite, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri biraraya getirildi.Farkındalık arttırıcı, bilgilendirici ve tanıtıcı dökümanlar hazırlandı ve bölge halkının erişimi sağlandı.
Bölgedeki kadınlardan 80 kişi ev pansiyonculuğu mesleki eğitimlerine katıldı.Ev pansiyonculuğu eğitimi alan 30 kadın istihdam edildi,kadınların istihdam oranı arttı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Bölgede etkin yerel yönetim, üniversite, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri biraraya getirildi.Farkındalık arttırıcı, bilgilendirici ve tanıtıcı dökümanlar hazırlandı ve bölge halkının erişimi sağlandı.
Bölgedeki kadınlardan 80 kişi ev pansiyonculuğu mesleki eğitimlerine katıldı.Ev pansiyonculuğu eğitimi alan 30 kadın istihdam edildi,kadınların istihdam oranı arttı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim