Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/794 Muhasebe ve Büro Yardımcı Elemanı Eğitimi Projesi
Proje Genel Bilgileri
MUHASEBE VE BÜRO YARDIMCI ELEMANI EĞİTİMİ PROJESİ - TR07H1.02-001/794

Rize Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası olarak, “KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI” kapsamında hazırlamış olduğumuz “MUHASEBE VE BÜRO YARDIMCI ELEMANI EĞİTİMİ PROJESİ” 30 Temmuz 2010 tarihinde uygulama onayı almış olup İlgili Hibe Programından destek alan 794 sayılı proje olarak sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi ile gerekli sözleşmeler tamamlanmıştır.

Projemiz içerik bakımından ; Lise mezunu, Ticaret lisesi mezunu, Üniversite mezunu (Lisans ve Ön lisans) işsiz kadınlara iki yüz doksan (290) saatlik Teorik Eğitim ve bir (1) aylık Uygulama Stajından oluşmaktadır.

Kursiyerlerimizin tamamı eğitim proje kapsamında yer alan eğitim (Teorik) sürelerince günlük “5 EURO” harcırah alacaklardır.

Ayrıca eğitim ve staj uygulamalarında başarılı olan her kursiyere “KATILIM SERTİFİKASI” verilecek olup, proje kapsamında eğitim alan kursiyer sayısının yarısı kadar bir oranın da kurumumuzca (RSMMM0), Muhasebe Bürolarında veya Özel Müteşebbislere ait iş yerlerinde istihdamlarına da destek olunacaktır.

Projemizde bir adet Proje Ortağımız (Rize Halk Eğitim Merkezi) ile iki de İştirakçi Kurumumuz (Rize Üniversitesi ve Rize İşkur İl Müdürlüğü) bulunmaktadır.

Projemiz hedefi olan 40 işsiz bayan kursiyer mesleki eğitimler alarak istihdam edilebilir bireyler haline gelmesinin yanında faaliyetlerimizin sivil toplum kuruluşları adına ülke genelinde uygulanabilirliği bakımından öncü bir proje olmasını da vizyonumuz olarak görmekteyiz.

Projemiz kapsamında kursiyer alımlarına başlamış bulunmaktayız. Kursiyerimiz olmak isteyen adaylardan istenen genel şartları kısaca aktarmak gerekirse;

Kursiyer Aday Adayı Şartları ;
Lise mezunu, Ticaret lisesi mezunu, Üniversite mezunu (Lisans ve Ön lisans) işsiz kadınlardır.

Muammer BERBEROĞLU

TR07H1.02-001/794 - Proje Koordinatörü

Rize Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim