Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/203 Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Proje...
Proje Genel Bilgileri
" Sana bir iş bana bir dost lazım... "
+90 (362) 233 12 17

Projenin temel amacı;

"Engelli bireyin özelliklerini tanıyabilen,günlük bakımını yapabilen, sosyal aktiviteler yaptırabilen, özel hastalarda bakım yapabilen, ilkyardım uygulayabilen engelli bakıcısı yetiştirmektir."" Sana bir iş bana bir dost lazım... "
+90 (362) 233 12 17


Kadın İstihdamının Desteklemesi Hibe Programı Kapsamında;Samsun SCB Kız Teknik Ve Meslek Lisesi'nin TR07HI.01-002/203 Sözleşme Nolu 'Engelli Bakım Elemanı Yetiştirme 'Konulu projenin arz tarafı olmuştur.
Ortakları, Samsun Büyük Şehir Belediyesi
Samsun Sanai Ve Ticaret Odası
Proje Hakkında

Projemizin iki ana hedefi vardır. Bunlardan birincisi kısa vadede gerçekleştirilmesi planlanan Özel hedefleridir. İkincisi ise özel hedeflerin başarılması sonucunda katkı sağlanacak ve biraz daha uzun vadede gerçekleşmesi beklenen Genel hedeflerdir.

Proje ile temelde isgücü piyasına katılamamış 18-55 yaş arasında en az orta okul mezunu uzun süreli işsiz kalmış 30 kadının engelli bakım hizmetleri konusunda proje süresi olan 12 aylık dönem içerisinde eğitilmesi ve en az % 50 sinin istihdamının sağlanması hedeflenmektedir. Bu özel hedefimizde yer alan orta vadeli % 50 istihdam oranına ulaşabilmek açısından proje ortağımız olan Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının varlığı büyük önem kazanmaktadır. Mevcut durumda özellikle evde yaşlı bakım hizmetlerini yaygın bir şekilde uygulayan ortağımız bu proje ile birlikte evde engelli bakım hizmetleri vermeye başlayacak ve uygulama döneminde ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman açığını da bu proje kapsamında eğitilecek olan elemanlardan karşılayacaktır. Bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin proje sonrası dönemde de devamlılığının sağlanabilmesi için proje ile birlikte sürekli eğitim merkezinin oluşturulması projemizin ikinci özel hedefini oluşturmaktadır. Sürekli eğitim merkezi yerin tahsisi açısından proje ortağı Büyükşehir belediyesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması açısından proje sahibi yükümlülüğünde olan ve projenin ilk 2 ayı içerisinde ulaşılacak olan bir özel hedeftir. Sürekli eğitim merkezi hem proje faaliyetlerimizin uygulanabilirliği hem de proje sonrası sürdürülebilirlik açısından önemli bir adımdır. Proje ile birlikte engelli bakımı konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının (yerel yönetimler, sosyal hizmetler il müdürlüğü, özel rehabilitasyon merkezleri v.b) ihtiyaçlarını karşılamak bir başka özel hedefimizdir. Mevcut durumda yeterli kalifiye ara eleman bulunamayışı nedeniyle bakım hizmetlerinin birçok yerde temizlik hizmetleri için alınmış olan personele yaptırıldığı biline bir gerçektir. Yeni çıkan yasalar sayesinde engellilerin evinde bakım hizmeti alabilmesi için bu hizmeti verenlere belirli miktarlarda ödemeler yapılabilmektedir. Bu kapsamda samsunda yapılan çalışmalarda diğer illerde olduğu gibi herhangibir eğitim sertifikası zorunluluğu getirilmemiştir. Fakat aralık 2007 tarihinde düzenlenen il istihdam kurulu toplantısında Samsunsun valisi bu hizmetlerde çalışacak ara elemanların yetiştirilmesi ve sertifikalandırılmasını ve bu sertifikaya sahip kişilerin evinde bakım hizmetlerinde çalıştırılmasının sağlanması toplantı raporlarında yer almıştır. Bu açıdan bakıldığında projemiz ilimizde engelli bakım hizmeti veren her türlü birimin eleman ihtiyaçlarını karşılamayı özel hedefleri içerisine almıştır. Projemizin dördüncü ve son özel hedefi ise günümüzde ortak bir problem olarak ortaya çıkan ve olumsuz etkileri tahmin edilenden daha fazla olan ortak proje yürütme kapasitesinin olmayışı ve gelişmemiş olmasının azaltılmasıdır. Mevcut problemlerin çözümlerinin üretilmesinde ilgili tarafların ortaklaşa hareket etmesi önemli bir konudur. Konunun eğitim ayağı, istihdam ayağı ve siviltoplum kuruluşu ayağının ortak kararlar doğrultusunda hareket etmesi çok önemli ve bir okadar da zor bir süreçtir. Engelli bakım hizmeti vermek için gerekli kalifiye ara eleman bulamayan özel sektör ve kamu temsilcileri ile eğittikleri kişileri istihdam etmekte zorluk çeken eğitim kurumların birlikte hareket ederek ortak bir sorunu çözmeye çalışmalarını sağlayacak ve bu kapsamda kalıcı çözümler üretmelerini sağlayacak olan projemiz önemli bir özel hedefe sahiptir.
Projenin Aşamaları

» Faaliyet 1: Proje Uygulama Başlangıç Faaliyeti
» Faaliyet 2: Eğitim ve uygulama faaliyetleri
» Faaliyet 3: Farkındalık oluşturmaya yönelik panellerin düzenlenmesi


» Faaliyet 6: Tanınırlık faaliyetleriProje Hakkında

Projemizin iki ana hedefi vardır. Bunlardan birincisi kısa vadede gerçekleştirilmesi planlanan Özel hedefleridir. İkincisi ise özel hedeflerin başarılması sonucunda katkı sağlanacak ve biraz daha uzun vadede gerçekleşmesi beklenen Genel hedeflerdir.

Proje ile temelde isgücü piyasına katılamamış 18-55 yaş arasında en az orta okul mezunu uzun süreli işsiz kalmış 30 kadının engelli bakım hizmetleri konusunda proje süresi olan 12 aylık dönem içerisinde eğitilmesi ve en az % 50 sinin istihdamının sağlanması hedeflenmektedir. Bu özel hedefimizde yer alan orta vadeli % 50 istihdam oranına ulaşabilmek açısından proje ortağımız olan Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının varlığı büyük önem kazanmaktadır. Mevcut durumda özellikle evde yaşlı bakım hizmetlerini yaygın bir şekilde uygulayan ortağımız bu proje ile birlikte evde engelli bakım hizmetleri vermeye başlayacak ve uygulama döneminde ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman açığını da bu proje kapsamında eğitilecek olan elemanlardan karşılayacaktır. Bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin proje sonrası dönemde de devamlılığının sağlanabilmesi için proje ile birlikte sürekli eğitim merkezinin oluşturulması projemizin ikinci özel hedefini oluşturmaktadır. Sürekli eğitim merkezi yerin tahsisi açısından proje ortağı Büyükşehir belediyesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması açısından proje sahibi yükümlülüğünde olan ve projenin ilk 2 ayı içerisinde ulaşılacak olan bir özel hedeftir. Sürekli eğitim merkezi hem proje faaliyetlerimizin uygulanabilirliği hem de proje sonrası sürdürülebilirlik açısından önemli bir adımdır. Proje ile birlikte engelli bakımı konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının (yerel yönetimler, sosyal hizmetler il müdürlüğü, özel rehabilitasyon merkezleri v.b) ihtiyaçlarını karşılamak bir başka özel hedefimizdir. Mevcut durumda yeterli kalifiye ara eleman bulunamayışı nedeniyle bakım hizmetlerinin birçok yerde temizlik hizmetleri için alınmış olan personele yaptırıldığı biline bir gerçektir. Yeni çıkan yasalar sayesinde engellilerin evinde bakım hizmeti alabilmesi için bu hizmeti verenlere belirli miktarlarda ödemeler yapılabilmektedir. Bu kapsamda samsunda yapılan çalışmalarda diğer illerde olduğu gibi herhangibir eğitim sertifikası zorunluluğu getirilmemiştir. Fakat aralık 2007 tarihinde düzenlenen il istihdam kurulu toplantısında Samsunsun valisi bu hizmetlerde çalışacak ara elemanların yetiştirilmesi ve sertifikalandırılmasını ve bu sertifikaya sahip kişilerin evinde bakım hizmetlerinde çalıştırılmasının sağlanması toplantı raporlarında yer almıştır. Bu açıdan bakıldığında projemiz ilimizde engelli bakım hizmeti veren her türlü birimin eleman ihtiyaçlarını karşılamayı özel hedefleri içerisine almıştır. Projemizin dördüncü ve son özel hedefi ise günümüzde ortak bir problem olarak ortaya çıkan ve olumsuz etkileri tahmin edilenden daha fazla olan ortak proje yürütme kapasitesinin olmayışı ve gelişmemiş olmasının azaltılmasıdır. Mevcut problemlerin çözümlerinin üretilmesinde ilgili tarafların ortaklaşa hareket etmesi önemli bir konudur. Konunun eğitim ayağı, istihdam ayağı ve siviltoplum kuruluşu ayağının ortak kararlar doğrultusunda hareket etmesi çok önemli ve bir okadar da zor bir süreçtir. Engelli bakım hizmeti vermek için gerekli kalifiye ara eleman bulamayan özel sektör ve kamu temsilcileri ile eğittikleri kişileri istihdam etmekte zorluk çeken eğitim kurumların birlikte hareket ederek ortak bir sorunu çözmeye çalışmalarını sağlayacak ve bu kapsamda kalıcı çözümler üretmelerini sağlayacak olan projemiz önemli bir özel hedefe sahiptir.
Projenin Aşamaları

» Faaliyet 1: Proje Uygulama Başlangıç Faaliyeti
» Faaliyet 2:Eğitime katılacak kişilerin seçilmesş
»Faaliyet 3 :Eğitim ve uygulama faaliyetleri
» Faaliyet 4: Engelli bakımı şle ilgili konferans düzenlenmesi
» Faaliyet 5: Tanınırlık faaliyetleri


Genel Amacı
Engelli bakım hizmetinde çalısacak kalifiye elemen yetiştirmek yoluyla özellikle genç işsizlerin ve kadınların istihdam edilebilme imkanlarının artırılmasına katıkada bulunmak

Özel Amacı
1-Proje kapsamında 18-55 yaş arasında en az ortaokul mezunu uzun süreli işsiz kalmiş 30 kadının engelli bakım hizmetleri konusunda eğitmek
2-Sürekli eğitim merkezi ile eğitimlerin sürekliliğini sağlamak
3-Engelli bakımı konusunda sektör ihtiyaçlarını karşılamak

Beklenen Sonuçlar
Proje uygulama ekibi ve yeri oluşturuldu.
Eğitim verilecek olan 30 kadın seçildi.
4 farklı konu başlığından oluşan 2 kurs düzenlendi
Konu ile ilgili konferans düzenlendi.
sürekli eğitim merkezi oluşturuldu.
30 kadından 15’i orta vadede istihdam edildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje uygulama ekibi ve yeri oluşturuldu.
Eğitim verilecek olan 30 kadın seçildi.
4 farklı konu başlığından oluşan 2 kurs düzenlendi
Konu ile ilgili konferans düzenlendi.
sürekli eğitim merkezi oluşturuldu.
30 kadından 15’i orta vadede istihdam edildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim