Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/500 Tekstilde Kadının Adı Var
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi için eğitim fırsatlarını yakalayamamış, meslek olmayan, sosyal refahtan yoksun, özellikle mağdur kadınların eğitim programlarıyla meslek edinmesini sağlayarak, sosyal alt yapının oluşturumak, bölgenin eğitim ve sosyal yaşam kalitesini geliştirmek.

Özel Amacı
ilimizde ikamet eden ekonomik yoksunluk içinde bulunan, köyden kente göç eden mesleki eğitim ve beceriden yoksun, 18–30 yaş arası işsiz ve işgücüne dahil olmayan İş- Kur’ dan tespit edilmiş 100 kadına tekstil konusunda mesleki eğitimler verilerek, nitelikli ara elemanlar yetiştirmek ve yetişen kursiyerlerin istihdamının sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1.18–35 yaş işsiz 100 kadına tekstil eğitimi verilmesi
2.Eğitim sonunda istihdam edilmeleri.
3.Sektörün eleman açığının giderilmesi.
4.İşsizliğin çözülmesi, sosyal bunalımın ortadan kaldırılması
5.Eğitim merkezinin oluşturulması sürdürülebilirliğinin sağlanması.
6.Projenin ile müfredata, deneyimli eğitmenlere kavuşulması.
7. Kamu-eğitim kurumları, özel sektör işbirliğinin oluşturulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.18–35 yaş işsiz 100 kadına tekstil eğitimi verilmesi
2.Eğitim sonunda istihdam edilmeleri.
3.Sektörün eleman açığının giderilmesi.
4.İşsizliğin çözülmesi, sosyal bunalımın ortadan kaldırılması
5.Eğitim merkezinin oluşturulması sürdürülebilirliğinin sağlanması.
6.Projenin ile müfredata, deneyimli eğitmenlere kavuşulması.
7. Kamu-eğitim kurumları, özel sektör işbirliğinin oluşturulması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim