Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/291 Kadın İstihdamına Yönelik Uygulamalı Tarımsal Eğitim Projesi
Proje Genel Bilgileri
WWW.gzoabproje.com
WWW.gzoabproje.com
Genel Amacı
Gürün İlçesindeki kadınların mesleki becerilerini artırarak aktif işgücü piyasasına dahil etmektir

Özel Amacı
Gürün İlçesindeki kadınlara uygulamalı kültür mantarı yetiştiriciliği eğitimi vererek istihdam edilebilirliklerini ve kendi işini kurma kabiliyetlerini artırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje idare ofisi kurulacak
2. Eğitime katılacak kursiyerler tespit edilecek
3. Teorik eğitim salonları oluşturuldu ve eğitimlere etkin katılım sağlanacak
4. Kursiyerler mantar yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi birikimine ulaştırılacak
5. Kursiyerler mantar paketleme tekniklerini öğretilecek
6. Teknik gezi organizasyonu ile kursiyerlerin girişimcilik ruhları arttırılacak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Proje idare ofisi kurulacak
2. Eğitime katılacak kursiyerler tespit edilecek
3. Teorik eğitim salonları oluşturuldu ve eğitimlere etkin katılım sağlanacak
4. Kursiyerler mantar yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi birikimine ulaştırılacak
5. Kursiyerler mantar paketleme tekniklerini öğretilecek
6. Teknik gezi organizasyonu ile kursiyerlerin girişimcilik ruhları arttırılacak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim