Tüm Duyurular

Linkler
projenin web sitesi
TR07H1.02-001/198 İşimiz Hizmet Evimiz Ekmek Bekliyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bölgede yaşayan kadın işsizlerin, nitelik kazandırıcı faaliyetler yoluyla, istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Kadınların Sivas ilinin işgücü piyasasına katılımları önündeki sosyo-kültürel engellerin, onların çocuk yetiştiriciliği tekniklerini öğrenmesi yoluyla kaldırılması,Daha önce tarım sektöründe çalışan ve sorumlulukları nedeniyle iş hayatından uzaklaşmış kadınların ekonomik hayata ara eleman olarak katılımının sağlanması ve böylece ilde faaliyet gösteren işletmelere nitelikli araeleman kazandırılması

Beklenen Sonuçlar
Hiçbir vasfı olmayan 20 kadın, çocuk bakıcılığı konusunda yetiştirildi.Hedef grubun kendine özgüveni geliştirilerek kendini ifade edebilen bireyler haline geldi.Mesleki beceri kazanan 20 kadından projeye sonunda 7 tanesi hemen, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, geri kalanı ise orta vadede istihdam edildi.İlde çocuk bakıcılığı mesleğine dikkat çekildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Hiçbir vasfı olmayan 20 kadın, çocuk bakıcılığı konusunda yetiştirildi.Hedef grubun kendine özgüveni geliştirilerek kendini ifade edebilen bireyler haline geldi.Mesleki beceri kazanan 20 kadından projeye sonunda 7 tanesi hemen, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, geri kalanı ise orta vadede istihdam edildi.İlde çocuk bakıcılığı mesleğine dikkat çekildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim