Tüm Duyurular

Linkler
Niksar Halk Eğitimi Merkezi
TR07H1.02-001/327 Niksar Salamura Eğitim ve Üretim Atölyesi Projesi (NİSAP)
Proje Genel Bilgileri
Bu projenin hedefi; özellikle kırsal kesimden şehre göç etmiş ev hanımlarının üzüm yaprağı salamurası üretimine ilişkin faaliyetlerini etkinleştirerek yerel ve ulusal ihtiyaçlara uygun olarak kadınların işgücü piyasasına katılımına mâni olan sosyo-kültürel engelleri aşmak, istihdama erişimlerini desteklemek ve eğitim vermek yoluyla, kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmaya katkı sağlamaktır.
Proje kapsamında 18–40 yaş arası yeşil kart sahibi, İŞKUR ‘a kayıtlı, daha önce tarımda çalışmış ve kente göç etmiş 60 işsiz ve muhtaç kadına, üzüm yaprağı salamura eğitimi ve insan ilişkileri, girişimcilik, üretim, kooperatifçilik ve pazarlama konularında, 3,5 aylık 2 dönemde toplam 7 ayda, 240 saat teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle meslek edindirilecek ve gıda sektöründe istihdam edilmeleri sağlanacaktır.
Genel Amacı
Özellikle kırsal kesimden şehre göç etmiş ev hanımlarının üzüm yaprağı salamurası üretimine ilişkin faaliyetlerini etkinleştirerek yerel ve ulusal ihtiyaçlara uygun olarak istihdama erişimlerini desteklemek ve eğitim vermek yoluyla, kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmaya katkı sağlamaktır

Özel Amacı
18–40 yaş arası yeşil kart sahibi, İŞKUR ‘a kayıtlı, daha önce tarımda çalışmış ve kente göç etmiş 60 işsiz ve muhtaç kadına, üzüm yaprağı salamura eğitimi ve insan ilişkileri, girişimcilik, üretim, kooperatifçilik ve pazarlama konularında, 3,5 aylık 2 dönemde toplam 7 ayda, 240 saat teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle meslek edindirmek ve gıda sektöründe istihdam edilmelerini sağlamaktır

Beklenen Sonuçlar
1- NİSAP Atölyesi kuruldu.
2–240 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
3- 12 kişi Niksar’da salamura üretimi yapan fabrikalarda istihdam edildi. Geriye kalan 38 kursiyer iş piyasasında yerlerini alarak istihdam edildi.
4-10 kursiyerimiz bir araya gelerek kendi atölyelerini kurdu.
5-1 adet konferans ve halka açık uygulamalı eğitim etkinliği gerçekleştirildi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- NİSAP Atölyesi kuruldu.
2–240 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
3- 12 kişi Niksar’da salamura üretimi yapan fabrikalarda istihdam edildi. Geriye kalan 38 kursiyer iş piyasasında yerlerini alarak istihdam edildi.
4-10 kursiyerimiz bir araya gelerek kendi atölyelerini kurdu.
5-1 adet konferans ve halka açık uygulamalı eğitim etkinliği gerçekleştirildi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim