Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/844 Aşağı Kelkit Havzası Evde Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Proje...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı

-Yaşlı Bakım sektöründe kaliteli ara eleman yetiştirilmesi ve evde bakım hizmetlerinin AB standartlarına getirilmesi ne katkı sağlamak,
-Bölgede çeşitli nedenlerle meslek sahibi olamamış ve istihdamı mümkün olmamış kadınları yerel ve ulusal ihtiyaçlara uygun meslek sahibi yapmak.

Özel Amacı
-Eğitim alan kadınlarımızın istihdamının kolaylaşması aile ve ülke ekonomisine katkı da bulanmalarının temin edilmesi
-20-40 yaşlarında Kırsaldan kente göç etmiş ve sürekli bir işte çalışmayan veya istihdam edilmeyen dezavantajlı 80 kadını mesleki eğitim ile yaşadıkları yerde istihdam edilebilmelerini sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
-Bulundukları yerde istihdam edilebilirlikleri mümkün olmayan 80 Kadın Niksar ve Erbaa ilçelerinde eğitimlerini başarı ile tamamladı.
-80 kadın, Evde Yaşlı Bakıcılığı alanlarında eğitilmiş ve güvenli şekilde mesleklerini yapar hale gelmiştir.
-Evde Yaşlı Bakımı konusunda eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
-Aşağı Kelkit Havzası coğrafyasında Bölgesinin İş gücü talepleri karşılanmıştır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Bulundukları yerde istihdam edilebilirlikleri mümkün olmayan 80 Kadın Niksar ve Erbaa ilçelerinde eğitimlerini başarı ile tamamladı.
-80 kadın, Evde Yaşlı Bakıcılığı alanlarında eğitilmiş ve güvenli şekilde mesleklerini yapar hale gelmiştir.
-Evde Yaşlı Bakımı konusunda eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
-Aşağı Kelkit Havzası coğrafyasında Bölgesinin İş gücü talepleri karşılanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim