Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/563 Mum İçinde Trabzon Tarihi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kadın istihdamını arttırmak ve girişimci olmalarını sağlamak

Özel Amacı
Mesleki beceri ve istihdam açından dezavantajlı 16-39 yaşları arasındaki 30 kadına, mesleki eğitimler verilerek, %70’inin istihdam edilmesine, %10’unun da girişimci olmasına katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
*30 kadının %80'ine mesleki beceri kazandırmak.
*Kadınların %70'inin istihdam edilmesi ve %10'unun küçük işletme kurmasına katkı sağlamak.
*Kadınlara yeni bir toplumsal statü kazandırmak.
*Ekonomik nedenlerden dolayı eğitim olanaklarından yararlanmayan kız çocuklarının oranında azalma sağlamak.
*Yöresel hediyelik eşya çeşitliliğini arttırmak.
*Aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlamak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
*30 kadının %80'ine mesleki beceri kazandırmak.
*Kadınların %70'inin istihdam edilmesi ve %10'unun küçük işletme kurmasına katkı sağlamak.
*Kadınlara yeni bir toplumsal statü kazandırmak.
*Ekonomik nedenlerden dolayı eğitim olanaklarından yararlanmayan kız çocuklarının oranında azalma sağlamak.
*Yöresel hediyelik eşya çeşitliliğini arttırmak.
*Aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlamak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim