Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/290 İşli, Güçlü Kadınlar Projesi
Proje Genel Bilgileri
PERTEK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
PERTEK TO SERVICE VILLAGES UNITY
Genel Amacı

Ülkenin sosyo-ekonomik gereksinmelerine cevap veren ve yaşam boyu öğrenme ilkelerine dayalı modern, esnek ve nitelikli bir mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunarak dezavantajlı konumda olan kadınların istihdamını sağlayarak sosyal rollerinde iyileştirme sağlamaktır.

Özel Amacı
1- Uygulanacak sektörel eğitim programları ile nitelikli ara eleman açığının karşılanmasına katkıda bulunarak, kadınların istihdamlarının sağlanması, 2- Hedeflenen 45 kursiyerin verilecek eğitim programını, Avrupa Birliği standartlarına uygun nitelikte beceriyi kazanarak tamamlaması, 3- Hedef grubun: turizm sektörünün beklentilerine cevap verecek uygun niteliklerle meslek hayatını sürdürmesi,

Beklenen Sonuçlar
Proje kapsamında uygulanacak olan program sonucunda 18-30 yaş grupları arasında yer alan 45 kadının mesleki eğitimi ve bunun sonucunda da istihdamları sağlanmış olacaktır.
Turizm sektöründe kaliteli servis elemanı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında uygulanacak olan program sonucunda 18-30 yaş grupları arasında yer alan 45 kadının mesleki eğitimi ve bunun sonucunda da istihdamları sağlanmış olacaktır.
Turizm sektöründe kaliteli servis elemanı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim