Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/739 Bahadın'da Verimli Topraklar Çalışan Kadınlar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bölge işügücü koşullarını ve ihtiyaçlarını gözönüne alarak kadın istihdamını desteklemek amacıyla kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve kadın istihdamını arttırmaktır.

Özel Amacı
Toplum gelişiiminde kadın istihdamının önemi,mesleki bilgi ve becerileri
kapasitelerinin geliştirilmesi,kadınların işgücüne katılımını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda etkili bir farkındalık ve duyarlılığın oluşturulması ve arttırılması.İşgücü piyasasına ve istihdam
hizmetlerine erişimi kolaylaştırıcı pratiğe dönük hizmetlerin geliştrlms.

Beklenen Sonuçlar
Toplum gelişiminde kadın istidamının önemi,mesleki bilgi ve bceri kapasitelerinin geliştirilmesi,katılımını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda etkili bir farkındalık ve duyarlılık oluşturuldu ve arttırıldı.İşgcü piyasasına ve istihdam hizmetlerine erişimi kolaylaştrıcı pratie dönük hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla üeretim atölyesi kuruldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Toplum gelişiminde kadın istidamının önemi,mesleki bilgi ve bceri kapasitelerinin geliştirilmesi,katılımını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda etkili bir farkındalık ve duyarlılık oluşturuldu ve arttırıldı.İşgcü piyasasına ve istihdam hizmetlerine erişimi kolaylaştrıcı pratie dönük hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla üeretim atölyesi kuruldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim