Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/754 Sağlıklı Nesiller
Proje Genel Bilgileri
19-40 YAŞ ARASI, ELAZIĞDA İKAMET EDEN, HİÇBİR SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN İŞKUR'A KAYITLI İŞSİZLERDEN OLUŞAN 30 BAYANDIR.
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN ORTAK OLARAK FİNANSE EDİLEN KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLIKLI NESİLLER PROJESİ
Genel Amacı
Elazığ'da yaşan kadınlara meslek ve iş uyumu eğitimi vermek yoluyla istihdam edilmelerini kolaylaştırmak ve işsizlerin işgücüne katılım oranının artmasına hayatboyu öğrenme ilkelerine uygun olarak katkıda bulunmak projenin genel amacıdır.


Özel Amacı

19-40 yaş arasındaki 30 kadına evde bakım hizmetleri eğitimi vermek,Hedef gruba meslek eğitiminin yanı sıra istihdama olanak verecek iş verimliliğini artıracak,işçi-işveren memnuniyetini sağlayacak iş uyumu eğitimi vermek,kursiyerlere sanat,spor,edebiyat becerileri gibi sosyal uyumun artmasına katkıda bulunmak,kadınlara geleneksel rolleri dışında işgücü piyasasına katılmalarını sağlamaktır

Beklenen Sonuçlar
1) 30 Kadına yayınlanmış yönetmeliğe uygun meslek öğrenmesi ve eğitim alanları işe yerleştirilmesi.
2)Piyasadaki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması,işgücüne katılım oranının artırılması
3)Kadınların sistem içine alınarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunması
4)İşveren-çalışan arasında anlayış birliği ve uyum oluşturulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1) 30 Kadına yayınlanmış yönetmeliğe uygun meslek öğrenmesi ve eğitim alanları işe yerleştirilmesi.
2)Piyasadaki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması,işgücüne katılım oranının artırılması
3)Kadınların sistem içine alınarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunması
4)İşveren-çalışan arasında anlayış birliği ve uyum oluşturulması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim