Tüm Duyurular

Linkler
AÇILIŞ KOKTEYL HABERİ
KADIN KİLERİ PROJE TANITIM METNİ
KADIN KİLERİ PROJESİNİN 6 AYLIK SONUÇLARI
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ
TR07H1.02-001/793 Kadın Kileri
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kadınlara piyasa ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak; tarımsal alandan gelerek piyasa koşullarında çalışmak zorunda kalan kadınlara sosyal kapasite geliştirme eğitimleri vererekmek

Özel Amacı
Şanlıurfa’da biber kurutma sektöründe çalışan kadınlar herhangi bir sosyal güvencesi olmadan, zor koşullarda düşük ücret karşılığında, kayıt dışı çalışan. 18–35 yaş arasındaki yoksul 40 %80 nin alacakları teknik ve bireysel güçlenmeye yönelik eğitimlerle istihdam edilmesi sağlanacaktır

Beklenen Sonuçlar
Kırmızı pul biber üretiminde çalışan 40 kadını kayıtlı istihdam edebilmek için gerekli bilgi ve beceriyle donatmak.
40 kadının istihdam edilmesine olanak sağlamak için atölye ve teşhir salonunu kurmak.
Kadınlar ve kadın örgütleri için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model oluşması
Kadınların çalışma yaşamı önündeki sosyo-kültürel değerlerin değişimine katkı sunulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kırmızı pul biber üretiminde çalışan 40 kadını kayıtlı istihdam edebilmek için gerekli bilgi ve beceriyle donatmak.
40 kadının istihdam edilmesine olanak sağlamak için atölye ve teşhir salonunu kurmak.
Kadınlar ve kadın örgütleri için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model oluşması
Kadınların çalışma yaşamı önündeki sosyo-kültürel değerlerin değişimine katkı sunulması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim