Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/107 Genç İşsizlerin Cnc Uzmanı Olarak Yetiştirilmesi Ve İstihdam Ed...
Proje Genel Bilgileri
Projemizin hedef kitlesi Kayseri ili ve ilçelerinde ikamet eden, Teknik resim eğitimi alan ve/veya Meslek Lisesi Mezunu, Teknik Lise mezunu 15-29 yaş arası belli oranda bedensel engelliyi de içeren bay ve bayan İşkur’a kayıtlı genç işsizlerdir.
Bu kapsamda eğitimin içeriğine uygun işsiz ve engelli gençlerden oluşan 45 kişilik bir grup proje süresince eğitilecektir. Projenin hedef kitlesinin yaklaşık % 10’ unu bedensel engelli gençler geri kalan % 90 lık kısmı ise işsiz gençler oluşturacaktır.
Bu proje ile eğitilecek olan 45 kişi, iş ve istihdam olanağına kavuşarak gelir düzeyleri artacak ve bundan öncelikle aileleri faydalanacaktır. Her ailenin ortalama beş kişiden oluştuğu düşünülürse 45 kursiyer ve 225 aile ferdi doğrudan fayda sağlamış olacaktır. Proje bitiminde istihdam edilen çalışanların, ekonominin hacmine yapacağı katkı ile uygulama bölgesinde faaliyet gösteren bölge sanayicisi ve halkı dolaylı faydalanacaklardır.
Proje süresince projeyi gerçekleştiren kurumun proje üretme ve yönetme kapasitesinin artması nedeniyle, ana yüklenici olan vakfımız dolaylı olarak faydalanacaktır.
Proje bitiminde istihdam edilen kursiyerlerin çalışacakları yerde üretim kalitesini artırmasıyla bu kurum, kuruluş veya işletmeler de projeden dolaylı olarak faydalanacaklardır.
Bu tip projeler gerçekleştirilerek, yerel yönetimler ile STK’ların birbirleriyle uyumlu çalışabilme yeteneğinin geliştirilmesine ve STK’ların genel yapılarının AB standartlarına getirilmesine katkıda bulunulacaktır.

Projemiz işsizlik sorununa ilimiz ölçeğinde çözüme katkıda bulunabilmek için işsiz gençlere mesleki eğitim vererek meslek sahibi olmalarının sağlanması ve işverenin ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca hedef kitlenin kalifiye ve donanımlı meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüklerinin kazandırılması, bu yolla ilimizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan sosyal sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim