Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/002 Doğalgaz Teknik Elemanı Ve Girişimci Gençler Yetiştirme Projesi
Proje Genel Bilgileri
Projenin toplan süresi 10 ay
Projenin hedefleri Genel Hedefler;
●Osmaniye ilinde fabrikalarca ve evsel alanda kullanılmaya başlanan doğalgaz için hizmet sunacak firmalarının ihtiyacı olan genç nitelikli doğalgaz teknik elemanı ihtiyacının karşılanmasını,
●Ayrıca Osmaniye ilinde işgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan genç işsizlerin girişimcilik eğitimleri ile desteklenerek başta evsel ve endüstriyel amaçlı doğalgaz kullanımı olmak üzere diğer sektörlerde kendi işlerini kurmalarını, iş piyasasına çalışan yada işveren statüsünde katılmalarını hedeflemektedir.
Özel Hedefler;
●Osmaniye ilinde eğitimini yarıda bırakmış gençlere ve en az orta öğretim mezunu 40 erkek genç bireyin doğalgaz teknik elemanı olarak yetiştirilmesini,
●60 genç bireye (30 kadın, 30 erkek) girişimcilik eğitimleri ile iş kurma becerilerinin kazandırılmasını,
●Proje kapsamında verilecek doğalgaz ve girişimcilik eğitimleri sonunda bu gençlerin başta doğalgaz sektörü olmak üzere diğer sektörlerde iş hayatı için kariyer planlarını hazırlamış, iş kurma ve iş başvurusu süreçlerini öğrenmiş, çalışma hayatının gereklerine ayak uydurabilecek yeterliliğe erişmelerinin sağlanmasını hedeflemektedir.
Ortak(lar) Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası
Hedef Grup(lar) 1- Osmaniye ili’nde ikamet eden, askerlik sorunu olmayan 21-29 yaş aralığındaki eğitimini yarıda bırakmış gençler ile en az orta öğretim mezunu olan işsiz 100 genç,
2- Osmaniye Sanayi Ve Ticaret Odası’na kayıtlı olup 10 ve daha yukarı eleman çalıştıran 293 işletme
Nihai Faydalanıcılar Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan 67 fabrika ile inşaatı devam eden 17 fabrika, Osmaniye Sanayi Ve Ticaret Odası’na kayıtlı toplam 1152 işletme, girişimcilik eğitimi alan gençlerin kuracakları firmalarda çalışacak insanlar
Beklenen sonuçlar Projede doğrudan faydalanıcı olan 100 gençten 40’ının doğalgaz teknik elemanı olarak yetişmesi, 60 gencin girişimcilik eğitimler alması sayesinde bu gençler hemen iş piyasasına katılacaktır. Bunun yanında projeden ilk etapta faydalanamayan diğer gençlerin projenin ürünlerinden alacakları destekler sonucunda bölgede işgücü piyasasının taleplerini analiz edebilecek, kendi kariyer planlarını yapabilecek, hatta istedikleri ve bir iş fikirleri olduğu takdirde, kendi işlerini kurabilecek donanıma sahip olacaklardır. Girişimcilik eğitimi alan gençler proje ürünleri olan web portalı (ve içerisinde yer alan ürün ve hizmetler), başvuru kaynakları ve Kariyer Destek Masaları vasıtasıyla, hem kişisel gelişim ile ilgili kaynaklara ulaşabilecek, hem de bölgedeki işgücü piyasası taleplerini izleyebilecekleri ve kendi altyapıları doğrultusunda imkânları değerlendirebilecekleri araçlara kavuşacaktır. Proje ortaklarından Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası, yine proje ürünleri vasıtası ile kent sanayi işbirliklerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.
Projenin ortakları göz önüne alındığında, ortakların hem birbirleri ile hem de bölge sanayi ile aralarındaki bağın güçlenmesine de katkıda bulunacaktır.
Temel faaliyetler Faaliyet 1. Proje Yönetimi
Faaliyet 2. Web Portalı Tasarımı ve Yaşatılması
Faaliyet 3. Katılımcıların seçimi ve toplantılar
Faaliyet 4. Kariyer Destek Masalarının Kurulması
Faaliyet 5. Eğitimler
Faaliyet 6. Yaygınlaştırma
Genel Amacı
Osmaniye ilinde ikamet eden 21-29 yaş arası işsiz gençlere iş imkanı sağlamak.

Özel Amacı
Proje kapsamında 40 erkek gence doğalgaz eğitimi, 60 gence (30 erkek, 30 bayan) girişimcilik eğitimi verilecektir. Bu hedef gruplar Osmaniye İŞKUR’dan alınacak kaynak listeden mülakat yolu ile seçilecek olup bu seçimde sosyal yapıları zayıf ve sosyal statüsü düşük, niteliksiz ve uzun süreli işsiz olanlara öncelik tanınacaktır.

Beklenen Sonuçlar
Projede doğrudan faydalanıcı olan 100 gençten 40’ının doğalgaz teknik elemanı olarak yetişmesi, 60 gencin girişimcilik eğitimler alması sayesinde bu gençler hemen iş piyasasına katılacaktır

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projede doğrudan faydalanıcı olan 100 gençten 40’ının doğalgaz teknik elemanı olarak yetişmesi, 60 gencin girişimcilik eğitimler alması sayesinde bu gençler hemen iş piyasasına katılacaktır
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim