Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/109 "Genç Umutlar" Mesleki Eğitim Ve Gelişim Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Tokat ilinde yaşayan 15-29 yaş arası yeterli eğitimi alamamış işsiz gençlere verilecek mesleki eğitimler yoluyla, aktif işgücü piyasasında istihdam edilebilirliklerini arttırmakla birlikte işsizlik sorunun çözülmesine ve bu yolla bölgenin sosyo-ekonomik alanda kalkınmasına katkı sağlamak.

Özel Amacı
1.15-29 yaş arası işsiz 60 gencimize mesleki beceri kazandırmak,
2.Bireyin girişimcilik ruhunu geliştirmesine ve işletmelerce istihdam edilebilirliğine katkı sağlamak,
3.Programa katılan işsiz gençlerin orta vadede asgari %60'ının uzun vadede %80'inin istihdam edilmesini sağlamak,
4.Gençlerin aile bütçesine ve bölge ekonomisine katkı sağlayarak kişi başı GSYİH'nın yükseltilmesine destek olmak.

Beklenen Sonuçlar
1.Halkın,işletmelerin ilgisi çekildi.
2.4 aylık eğitim sonunda ilde 52 kişiye mesleki beceri kazandırıldı.
3.Website kurularak iletişim sağlandı.
4.İşletmelerin sertifikalı işçi tercih etmeleri sağlandı.
5.'Genç Umutlar'birimi oluşturularak sürdürülebilirlik sağlandı.
6.Gençler ekonomiye katkı sağladı.
7.Proje sonunda çıkarılan 1000 adet CD ve 200 adet kitapçık ile proje yaygınlaştırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Halkın,işletmelerin ilgisi çekildi.
2.4 aylık eğitim sonunda ilde 52 kişiye mesleki beceri kazandırıldı.
3.Website kurularak iletişim sağlandı.
4.İşletmelerin sertifikalı işçi tercih etmeleri sağlandı.
5.'Genç Umutlar'birimi oluşturularak sürdürülebilirlik sağlandı.
6.Gençler ekonomiye katkı sağladı.
7.Proje sonunda çıkarılan 1000 adet CD ve 200 adet kitapçık ile proje yaygınlaştırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim