Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/054 Cnc Operatörü Yetiştirme Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bölgede etkili aktif işgücü piyasası tedbirlerinin geliştirilmesi yoluyla gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, genç istihdamının artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Sivas İlinde imalat sanayi sektöründe işgücü talep ve işgücü arz tarafları arasında sinerji yaratmak yoluyla, işsiz gençlere mesleki nitelik kazandırarak bu sektörde istihdam olmalarını sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
1- OSB bünyesinde proje ofisi oluşturuldu, 2- Kamuoyunun projeye ilgisi çekilerek, etkin bir proje tanıtımı gerçekleştirildi, 3- İşsiz gençler CNC Operatörü olarak mesleki nitelik kazandı, iş başında işe uyumları ve mesleki deneyim kazanmaları sağlandı, 4- Kursiyerlerin işgücü piyasasına dahil olmaları sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- OSB bünyesinde proje ofisi oluşturuldu, 2- Kamuoyunun projeye ilgisi çekilerek, etkin bir proje tanıtımı gerçekleştirildi, 3- İşsiz gençler CNC Operatörü olarak mesleki nitelik kazandı, iş başında işe uyumları ve mesleki deneyim kazanmaları sağlandı, 4- Kursiyerlerin işgücü piyasasına dahil olmaları sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim