Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/555 Sağlığa Destek-Gençlere Meslek
Proje Genel Bilgileri
www.sagligadestek.com
Genç istahdamın Desteklenmesi projesi kapsamında Sağlığa Destek Gençlere meslek Projesinin kamuoyuna duyurulması ve bilinirliğinin arttırılması amacıyla www.sagligadestek.com web sayfası hazırlanmış ve 26.01.2011 tarih itibariyle yayına başlamıştır.
Genel Amacı
Sağlığa Destek Gençlere Meslek Projesi’nin genel hedefi işsiz gençlerin çalışmalarına imkân sağlayacak istihdam odaklı eğitimlerin verilmesiyle, işgücü piyasasına kazandırılmasına destek olmak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kayseri’de işsizlik oranının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kayseri’de 60’ı kadın olmak üzere en az lise mezunu ve 17-24 yaş arasındaki toplam 80 genci, tıbbi sekreterlik alanında düzenlenen teorik eğitimler ve stajlar ile özel sağlık kuruluşlarında hizmet verebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip hale getirmektir.

Beklenen Sonuçlar
İşgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan genç işsizlerin iş bulmaları için desteklenmesini sağlayacaktır. Genç kadın nüfusunun çalışma hayatına girmesi yönünden önemlidir. Tıbbi sekreterlerin sağlık gibi önemli bir meslek dalının elemanı olmaları, genç kadınların çalışma hayatına girmesini olumlu yönden etkileyen ve motivasyonlarını arttıran bir etken olarak değerlendirilmelidir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
İşgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan genç işsizlerin iş bulmaları için desteklenmesini sağlayacaktır. Genç kadın nüfusunun çalışma hayatına girmesi yönünden önemlidir. Tıbbi sekreterlerin sağlık gibi önemli bir meslek dalının elemanı olmaları, genç kadınların çalışma hayatına girmesini olumlu yönden etkileyen ve motivasyonlarını arttıran bir etken olarak değerlendirilmelidir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim