Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/222 Ahşap Oymacılığı Ve Girişimcilik Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
Bu amaçla verilecek ahşap oymacılığı ve girişimcilik eğitimi ile gençlerimizin hem bir meslek edinme hem de girişimcilik konusunda aktif rol almaları sağlanacaktır. İstihdamı artırmaya yönelik hazırlanan bu proje; bölgemizdeki ağaç potansiyelini de değerlendirerek kendi işini kurmak isteyen girişimcileri yetiştirmek ve ağaç işlemeciliği sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı çeken işletmelere de mesleki yeterliliği olan işgücü temin etmek için hazırlanmıştır.
Katılımcılara temel seviyede ahşap işlemeciliği ve mobilyacılık eğitimi verilecek devamında da ağaç oymacılığı konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Oymacılık eğitimi, hem geleneksel yöntemlerle hem de bilgisayar kontrollü (CNC) tezgahlarla yapılacaktır. Uygulamalı verilecek bu eğitimler sonunda mesleki becerilerini geliştirmiş katılımcılar aynı zamanda girişimcilik eğitimi de alacaklardır. Böylece işyeri açma veya iş bulma konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları yenmeyi öğreneceklerdir.
Genel Hedef:
• Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek için, temel mesleki becerilerin ve girişimcilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim hizmeti vererek, etkili ve aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaya yardımcı olmak.

Özel Hedefler:
• Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak için Ahşap Oymacılığı eğitimi vermek.
• Gençlerin iş bulmaları veya kendi işlerini kurabilmeleri için Girişimcilik eğitimi vermek.
• Oluşturulacak Ahşap Oymacılık Atölyesinde sürekli eğitimler vermek.
• Ahşap Oymacılık Atölyesini proje sonunda işletme haline dönüştürerek bölgesel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak.
• Geleneksel El Sanatları Merkezini aktif hale getirerek el sanatlarını canlandırmak ve geliştirmek.
• Dezavantajlı genç gruplara yeni bir mesleki bilgi ve beceri kazandırarak meslek sahibi olmalarını sağlamak.
Genel Amacı
Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek için, temel mesleki becerilerin ve girişimcilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim hizmeti vererek, etkili ve aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaya yardımcı olmak.

Özel Amacı
• Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak için Ahşap Oymacılığı eğitimi vermek.
• Oluşturulacak Ahşap Oymacılık Atölyesinde sürekli eğitimler vermek.
• Ahşap Oymacılık Atölyesini proje sonunda işletme haline dönüştürerek bölgesel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
30 işsiz gencin Ahşap Oymacılığı ve Girişimcilik Eğitimi alması.
• Oluşturulan Ahşap Atölyesinin işletme haline gelmesi ve istihdam sağlaması.
• Katılımcıların bir kısmının ilgili işletmelerce istihdam edilmesi.
• Geleneksel El Sanatları Merkezinin aktif hale getirilmesi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
30 işsiz gencin Ahşap Oymacılığı ve Girişimcilik Eğitimi alması.
• Oluşturulan Ahşap Atölyesinin işletme haline gelmesi ve istihdam sağlaması.
• Katılımcıların bir kısmının ilgili işletmelerce istihdam edilmesi.
• Geleneksel El Sanatları Merkezinin aktif hale getirilmesi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim