Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/058 Aldığım Donanım Ülkeme Kazanım Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bölgede aktif işgücü piyasasına dahil olabilmeleri için gençlerin kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Sivas İlinde Sivil Toplum Kuruluşu, Üniversite ve Meslek örgütleri arasında sinerji yaratarak gençlerin doğru eğitimlerle işgücü piyasasına dahil olmalarını arttırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. Etkin bir proje yönetimi sağlanması.
2. Eğitimlerin verilebilmesi için altyapı oluşturulması.
3. Öğrencilerin üniversiteye girişte doğru meslek seçimini öğrenmesi,
üniversite öğrencilerinin doğru mülakat tekniklerini öğrenmesi.
4. Sivas ilinde iş piyasasına daha yaratıcı ve donanımlı gençlerin yetiştirilmesi.
5. Projenin eğitim faaliyetleri başarılı şekilde tamamlanması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Etkin bir proje yönetimi sağlanması.
2. Eğitimlerin verilebilmesi için altyapı oluşturulması.
3. Öğrencilerin üniversiteye girişte doğru meslek seçimini öğrenmesi,
üniversite öğrencilerinin doğru mülakat tekniklerini öğrenmesi.
4. Sivas ilinde iş piyasasına daha yaratıcı ve donanımlı gençlerin yetiştirilmesi.
5. Projenin eğitim faaliyetleri başarılı şekilde tamamlanması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim