Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/059 Dış Mekan Boru Kaynakçılığı
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik 2009 yılının ilk ayından beri artışını sürdürmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı 2009 Mayıs ayında yüzde 13.6’ya yükselmiştir. 2009 Mayıs ayına göre genç nüfusta işsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 8.3 puan artarak yüzde 24.9 düzeyine yükselmiştir. Günümüzde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 838 bin kişi artarak 3 milyon 274 bin kişiye yükselmiştir. Bu nedenle ülkemizde istihdam yaratacak büyük kapsamlı istihdam politikalarının geliştirilmesi ve makro düzeyde olan projelerin oluşturulması ve bu makro projeleri destekleyecek mikro projelerin uygulanması büyük önem taşımaktadır.
İlimizde kayıtlı işsiz sayısı 2009 verilerine göre 14.486’dir (Sivas İş-Kur Kayıtları 2009). Bu rakamın 8.320’si genç işsizlerden oluşmaktadır. Ancak işsiz olup, herhangi bir vasfı olmayıp İş-Kur’da kaydı bulunmayan binlerce kişi olduğunu da düşünürsek ilimizde işsiz sayısı bir hayli fazladır. 2007 yılında İş-Kur Tarafından işe yerleştirilenlerin sayısı ise 622 iken, 2008 yılının ilk 5 ayında bu sayı 282’dir. (Sivas İş-kur Müdürlüğü kayıtları) İş-Kur’a kayıtlı olup ta iş bulan kişileri oranladığımızda ilimiz için %10.48’lik gibi düşük bir rakam çıkmaktadır. İşsizliğin en büyük nedenlerinden biri herhangi bir alanda vasıfsız olmalarından kaynaklanmaktadır. Gençlerimizi kısa süreli meslek eğitiminden geçirerek tüketici olmaktan kurtarıp üretici hale getirmek ve herhangi bir iş kolunda istihdam edilmelerini sağlamak gerekmektedir.
Türkiye son yıllarda endüstride ve özellikle konutlarda ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacını doğal gaz yoluyla karşılamaktadır. Sivas ili de doğal gaz dağıtım ağına dâhil edilen iller arasında yer almaktadır. Sivas’ta doğal gaz altyapı çalışmalarına 24 Temmuz 2004 tarihinde başlanmış olup ilk gaz Sivas’a Kasım 2005’te verilmiştir. Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’den (SİDAŞ) alınan verilere göre 2009 yılı verilerine göre Sivas ilindeki abone sayısı 42.827 kişidir. İl de hali hazırda sertifikalı boru kaynakçısı konusunda sıkıntı çekilmektedir. Özellikle dış mekân boru kaynakçılığı konusunda sertifikalı eğitim almış kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Ayrıca Nabuccu projesinin ilimizden geçecek olması ilimiz için fırsattır.
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Nabuccu projesi de bölgesel ve yerel çapta istihdam yaratacak somut bir projedir. Nabuccu projesine, Avrupa Birliği (AB) 250 milyon Euro hibe sağlamıştır. Ekonomik katkısı çok büyük olmakla beraber, Türkiye hat projesi sayesinde 4-5 milyar Euro’luk yatırım çekecektir. Nabuccu projesinin bölge halkına katkısı da büyük oranda olacağı görülmektedir. Hattın yapımında ilk etapta 5 bin kişi çalışacak ve daha sonraki yıllarda istihdamın 15 bini bulması beklenmektedir. İstihdam bölge halkından sağlanılabileceği gibi güzergâhtaki yerleşim yerlerinde ekonomiyi de canlandırması beklenmektedir. Nabuccu Projesi’nin geçtiği yerlerde istihdam bölge halkından sağlanacağını dikkate alırsak, projenin uygulama aşamasında, sertifikalı dış mekân boru kaynakçısı temininde güçlük çekilmeyecek ve Nabuccu Projesi’nde yerel halkın istihdam edilmesine de hazırladığımız bu proje ile de katkı sağlanacaktır.
Genel Amacı
Projemiz, ilimizde, işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla işsiz kitlenin piyasa beklentilerine uygun şekilde iç ve dış mekânlarda çalışmak üzere doğalgaz boru kaynakçılığı konusunda eğitilerek, istihdam sağlamaya yöneliktir.

Özel Amacı
1. Doğalgaz sektöründe çalıştırılmak üzere, dış mekan boru kaynakçılığı konusunda 36 işsiz gence, EPDK yönetmeliklerine uygun sertifikalı meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi,
2. İç ve dış mekan boru kaynakçılığı konusunda her türlü eğitimlerin verilmesi için tüm imkanların bulunduğu bir merkezin oluşturulmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1. Etkin bir proje yönetimi sağlanması
2. Sivasta doğalgaz boru kaynakçılığı konusunda eğitim verilecek bir merkez oluşturulması
3. Sivasta doğalgaz boru kaynakçılığı konusunda nitelikli elemanlar yetiştirilmesi
4. Doğalgaz sektörünün yaşadığı sorunlar karşısında ilgili aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi
5. Bölge halkının ve faaliyet gösteren firmaların projeye ilgisinin çekilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Etkin bir proje yönetimi sağlanması
2. Sivasta doğalgaz boru kaynakçılığı konusunda eğitim verilecek bir merkez oluşturulması
3. Sivasta doğalgaz boru kaynakçılığı konusunda nitelikli elemanlar yetiştirilmesi
4. Doğalgaz sektörünün yaşadığı sorunlar karşısında ilgili aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi
5. Bölge halkının ve faaliyet gösteren firmaların projeye ilgisinin çekilmesi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim