Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/577 Dikiş Operatörlüğü Mesleki Eğitim Programı
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması yoluyla aktif işgücü piyasası ve istihdam politikalarına katkı sağlanması bu projenin genel hedefini oluşturmaktadır. Bu projede, işgücü arz ve talep taraflarının faaliyetleri arasında tamamlayıcılık sağlanması hedeflenmektedir.

Özel Amacı
•Bölgedeki genç kadınların istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak ve iş gücü piyasasına entegre olmalarını desteklemek,
•Mesleki eğitim sisteminin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlamak,
•Bölgede faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamalarına, kalite ve verimlilik düzeylerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
15-29 yaş arası 60 genç işsiz kadına mesleki teknik beceri kazandırılması ve işe yerleştirilmelerinin sağlanarak bölgede istihdamın artırılması,böylelikle bölgede gelir seviyesinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturulması,işletmelerin üretim süreçlerinin iyileştirilmesidir.Bunun yanında odamızın ve proje ortaklarımızın kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
15-29 yaş arası 60 genç işsiz kadına mesleki teknik beceri kazandırılması ve işe yerleştirilmelerinin sağlanarak bölgede istihdamın artırılması,böylelikle bölgede gelir seviyesinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturulması,işletmelerin üretim süreçlerinin iyileştirilmesidir.Bunun yanında odamızın ve proje ortaklarımızın kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim