Tüm Duyurular

Linkler
Geleceğe Yatırım için Kariyer Merkezi Projesi
TR08H1.01-01/299 Geleceğe Yatırım İçin Kariyer Merkezi
Proje Genel Bilgileri
HEDEFİMİZ


Yaklaşık 45 bin öğrencisi ve 140 bini aşan mezunu ile KTÜ, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi, kurumsallaşan gelenekleri, 47 yıllık eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli öğretim ve araştırma kadrosu ile KTÜ bir ekoldür.


KTÜ, bu proje ile mesleki bilgilerle en iyi şekilde donattığı öğrencilerini geleceğin iş dünyasına hazırlayacaktır. Proje kapsamında öğrencilerin kariyer aşamalarında ihtiyaç duyacağı bir çok bilgiyi içeren eğitimler verilecektir.

Aklınıza ilk gelen sorunun “Neden sadece son sınıf öğrencileri?” olduğunu duyar gibiyiz.
“Geleceğe Yatırım için Kariyer Merkezi” projesi sürdürülebilir yapısıyla, kurumumuz ve öğrenciler için büyük bir avantajdır. 12 aylık proje faaliyet süresi içerisinde öğrencilerimize kariyer danışma hedefi sunmayı hedefliyoruz.
Bu yıl hedef kitlesine iş yaşamı eşiğindeki son sınıf öğrencilerini dâhil eden proje, gelecek yıllarda oluşturacağı kapasitesi ile tüm öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Proje sonunda oluşacak olan KTÜ Kariyer Merkezi, bu alandaki en başarılı ve örnek bir merkez olma vizyonunda olacaktır.

PROJE AMACI


Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile hazırlanan “Geleceğe Yatırım için Kariyer Merkezi” proje başvurusu, “Genç İstihdamın Desteklenmesi hibe programı kapsamında başarılı bulunarak Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazanmıştır. Bu projenin genel amacı güncel ihtiyaçlar ışığında danışman hizmetlerinin öğrencilerimize verilmesi ve öğrencilerin okul yaşamları ve kariyerleri konusunda daha dikkatli ve daha iyi bilgilendirilmiş bir şekilde karar vermelerini sağlamaktır.


Proje üniversite öğrencilerimizin, okul hayatından iş hayatına transferinde önemli bir basamak olacaktır.
KARİYER MERKEZİ


Bu Kariyer Merkezi Projesi ile hedefimiz; son sınıf öğrencilerini, konunun uzmanları tarafından verilecek seminerlerle mezuniyet sonrası hayata bir adım önde başlatmaktır.


“Aynı yollardan geçmiş birer mezun olarak, çoğu son sınıf öğrencisinin mezun olmaya yakın duyduğu kaygıyı anlıyor ve onları geleceğe hazırlıyoruz”


HEDEFİMİZ


Yaklaşık 45 bin öğrencisi ve 140 bini aşan mezunu ile KTÜ, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi, kurumsallaşan gelenekleri, 47 yıllık eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli öğretim ve araştırma kadrosu ile KTÜ bir ekoldür.


KTÜ, bu proje ile mesleki bilgilerle en iyi şekilde donattığı öğrencilerini geleceğin iş dünyasına hazırlayacaktır. Proje kapsamında öğrencilerin kariyer aşamalarında ihtiyaç duyacağı bir çok bilgiyi içeren eğitimler verilecektir.

Aklınıza ilk gelen sorunun “Neden sadece son sınıf öğrencileri?” olduğunu duyar gibiyiz.
“Geleceğe Yatırım için Kariyer Merkezi” projesi sürdürülebilir yapısıyla, kurumumuz ve öğrenciler için büyük bir avantajdır. 12 aylık proje faaliyet süresi içerisinde öğrencilerimize kariyer danışma hedefi sunmayı hedefliyoruz.
Bu yıl hedef kitlesine iş yaşamı eşiğindeki son sınıf öğrencilerini dâhil eden proje, gelecek yıllarda oluşturacağı kapasitesi ile tüm öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Proje sonunda oluşacak olan KTÜ Kariyer Merkezi, bu alandaki en başarılı ve örnek bir merkez olma vizyonunda olacaktır.

Genel Amacı
Üniversite son sınıf öğrencileri arasında oluşturulacak farkındalık ile Türkiye’de kalifiye gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak, girişimciliklerini arttırmak ve ulusal ekonominin rekabet gücünü arttırmak.

Özel Amacı
TR90 bölgesinin en büyük üniversitesi olan, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde özellikle üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik, onları iş hayatına hazırlayarak, doğru yönlendirmelerini sağlayarak yani gençlere meslek, iş ve kariyer beklentileri konusunda rehberlik hizmetleri sunarak “kariyer merkezinin” kurulmasını sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
1. Kariyer merkezi kuruldu.2. Kariyer Merkezinden yararlanan 200 öğrenci girişimcilik konusunda eğitildi 3. 200 öğrenciye mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek rehberlik hizmeti verildi 4. Kariyer Merkezi ile Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde; bölgedeki kuruluşlara kendilerini ve çalıştıkları sektörleri tanıtma olanağı sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Kariyer merkezi kuruldu.2. Kariyer Merkezinden yararlanan 200 öğrenci girişimcilik konusunda eğitildi 3. 200 öğrenciye mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek rehberlik hizmeti verildi 4. Kariyer Merkezi ile Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde; bölgedeki kuruluşlara kendilerini ve çalıştıkları sektörleri tanıtma olanağı sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim