Tüm Duyurular

Linkler
Restorasyon Sektörü İçin Nİtelikli İş Gücünün Yetiştirilmesi
TR08H1.01-01/380 Restorasyon Sektörü için Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesi
Proje Genel Bilgileri
http://amasyagencistihdami-restorasyon.com/
http://amasyagencistihdami-restorasyon.com/
Genel Amacı
Avrupa Birliğine uyum sürecinde,gençlerin iş gücü piyaysasına katılımlarını teşvik ederken,istihdam edilebilirliklerini girişimciliklerini de artırmak amacıyla etkili aktif iş gücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.Kalifiye işgücünü artırmak

Özel Amacı
Restorasyon konusunda sürekli eğitim vermek.Restorasyon alanında teorik bilgiye ahip olan,teknik uygulamaları yapabilen personel yetiştirmek.Restorasyon alanında çalışacak personel ihtiyacını karşılamak üzere kaynak olmak.Doğal yapıya uygun olmayan hızlı ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek tarihi yapıların korunması

Beklenen Sonuçlar
Proje ile bölge insanı,teorik ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra özgüven sağlanmış,eğitim alma alışkanlığı kazanmış,kendine yararlı olabilecek bilgiye ulaşma yollarından birkaçını çok iyi şekilde öğrenmiş kişile rolarak restorasyon kalitelerini artırmaları.Restorasyon alanında sorun oluşturan bilgi ve teknik eksiklerin giderilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje ile bölge insanı,teorik ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra özgüven sağlanmış,eğitim alma alışkanlığı kazanmış,kendine yararlı olabilecek bilgiye ulaşma yollarından birkaçını çok iyi şekilde öğrenmiş kişile rolarak restorasyon kalitelerini artırmaları.Restorasyon alanında sorun oluşturan bilgi ve teknik eksiklerin giderilmesi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim