Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/640 Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Gençlerin Eğitimi Ve İst...
Proje Genel Bilgileri
İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği Çerçevesinde belirlenen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) temel bileşenlerinden biri olarak kurgulanmıştır. Bu bileşen kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) işbirliği ile Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) koordinasyonuyla 2009 yılında “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” başlatılmıştır. Bu program çerçevesinde, Türk Tesisat Mühendisleri’nin (TTMD), misyon ve vizyonu uyarınca ülkemizin kalkınması önünde engel teşkil ettiğine inandığı genç işsizliği ve enerji verimliliği sorunlarının çözümünü hedefleyen “Yeşil Meslekler için Gençlerin Eğitimi” projesi hibe almaya hak kazanmıştır.

12 ay boyunca sürecek olan proje, Erzurum, Kayseri ve Samsun illerinde gerçekleştirilecektir. Proje, ülkemizde enerji verimliliği ve tasarrufunun artması için bu alanda çalışan yetkin insan sayısının artırılması gerektiği inancıyla kurgulanmıştır. Ülkemizde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, 1990-2006 yılları arasında, birincil enerji tüketimi %100’e yakın bir oranda artmıştır. Yerli üretim, artan talebi karşılayamadığı için Türkiye enerji bakımından dışarıya bağımlı hale gelmiştir. Enerji tüketimini azaltmanın en önemli yollarından biri de nüfus yoğunluğunun ve sanayileşmenin görece yüksek olduğu şehirlerde bina yalıtımı ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve doğru uygulamaların yapılmasıdır. Bunun için de en kısa sürede, mevcut binalarda enerji verimliliğinin artırılması açısından düzgün bir yalıtımın olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve kullanılan enerjinin denetlenmesi için de, bu konu hakkında bilgi sahibi ve uzman kişilere ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir.

“Yeşil Meslekler için Gençlerin Eğitimi” projesi bu noktada devreye girerek, TTMD’nin birikimini proje ortakları Erzurum Kazım Karabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kayseri Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Samsun Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve proje iştirakçileri İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti., Vaillant Isı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. donanımlarıyla birleştirerek söz konusu ihtiyaca etkin bir çözüm sunmaktadır. Proje, söz konusu 3 ildeki mimarlık, makine, inşaat/yalıtım, tesisat/ısıtma-soğutma ve elektrik alanlarında lisans, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunu 156 gencin, kendi uzmanlık dalları ile orantılı olarak teorik ve uygulamalı eğitim almalarını sağlayacaktır. Verilecek eğitimler “Yönetmelikler ve Teori”, ”Yalıtım Uygulama Esasları”, “Tesisat Sistemleri”, “Güneş Enerjisi Isı ve Elektrik Sistemleri”, “Aydınlatma, Elektrikli Cihazlar”, “Başarı Ölçümlemeleri ve Denetim” “İş Güvenliği”, “Girişimcilik, İletişim ve Müşteri İlişkileri” temel başlıkları üzerinden gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, Erzurum, Kayseri ve Samsun’da yerel halkın ve diğer paydaşların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilerek talep oluşturulması da hedeflenmekte olup; bu doğrultuda her ilde, Enerji Verimliliği Bilgi Günleri ve Enerji Verimliliği Farkındalık Haftası düzenlenecektir.

Eğitim alan gençlerin bir kısmı özel sektörde staj olanaklarından faydalanabilecek ve sonrasında istihdam edilme olasılıklarını artıracaklardır. Bir kısmının da girişimcilik kapsamında kendi ekiplerini kurarak enerji verimliliği konusunda çalışmaları öngörülmektedir. Proje illerinde, proje sonucunda enerji verimliliğine yönelik yatırımların artması ve bölge ekonomisine katkıda bulunulacağı öngörülmektedir. Ayrıca, proje, orta-uzun vadede Türkiye’nin de yakın zamanda imzaladığı ve enerji verimliliğine vurgu yapan Kyoto protokolü ile ulusal mevzuatta yer alan Enerji Verimliliği Kanunu ve kanunu tamamlayan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”, “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” gibi önemli yasal zorunlulukların başarıyla uygulanabilir kılınmasını kolaylaştıracaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim