Tüm Duyurular

Linkler
Trabzon İl Özel İdaresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
TR08H1.01-01/301 Olimpiyatlar İçin "Organizasyon" Ara Eleman Yetiştirme Ve İsti...
Proje Genel Bilgileri
Türkiye’ de gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederek, ihtiyaç duyulan nitelikli eleman profiline uygun "organizasyon" ara eleman yetiştirilerek istihdam edilebilirliklerini arttırmaktır.
En az %75'ni bayanların oluşturduğu, 15-29 yaş arası 100 işsiz ve dezavantajlı gruplara dahil gençlere, yabancı dil ağırlıklı, "organizasyon" ara elemanlığı üstüne eğitimler vererek, onların istihdam edilebilirliğini artırmak ve iyi organizasyon örneklerini bölgede uygulayarak, bölge tanınırlığına katkı sağlayıp, bölgesel gelişime destek olmak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim