Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/611 Ahşap İşlemeciliğine Tasarım Becerisi Katarak İstihdamın Artırı...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projemiz, ahşap işlemeciliği potansiyeli çok yüksek olan ancak zamanla önemini yitirmekte olan bir mesleğe yeni bir bakış açısı kazandırarak kaybettiği önemi kazanmasını ve gelişmesini sağlamakla beraber yeni istihdam kaynağı olmasını sağlamak için hazırlanan projedir.

Özel Amacı
1.Mesleği ekonomik açıdan canlandırmak.
2.Pazar ve piyasa taleplerini karşılamak.
3.Ahşap işleme mesleğinde istihdam arzı yani meslekte çalışacak nitelikli işgücü arzı yaratmak.
4.Katılımcı gençlere Kastamonu ilinde yüksek potansiyeli olan ve İşkur raporlarında da istihdam açığı olduğu belirtilen ağaç işleme mesleğine yönlendirmek.
5.Mesleğe gelecekte usta olacak çıraklar yetiştirmek.Beklenen Sonuçlar
-Katılımcıları meslek sahibi yapmanın yanı sıra nitelikli iş gücü olarak yetiştirmek.
-Proje süresince geliştirilen mesleki ve iş becerileri, sağlanacak staj imkânları ile katılımcıların mesleki gelişimlerine artı değer katmak.
-Kültürel miras olan geleneksel el sanatı mesleği ahşap oymacılığı yaşatmak.
-Geçimlerini bu meslekten sağlayan kişilerin sosyo-ekonomik düzeylerini arttırmak.Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Katılımcıları meslek sahibi yapmanın yanı sıra nitelikli iş gücü olarak yetiştirmek.
-Proje süresince geliştirilen mesleki ve iş becerileri, sağlanacak staj imkânları ile katılımcıların mesleki gelişimlerine artı değer katmak.
-Kültürel miras olan geleneksel el sanatı mesleği ahşap oymacılığı yaşatmak.
-Geçimlerini bu meslekten sağlayan kişilerin sosyo-ekonomik düzeylerini arttırmak.


Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim