Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/350 Diyarbakır Mermer Sektörü Ara Eleman İhtiyacı Sorununu Çözüyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Diyarbakır Mermer Sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının çözümüne katkıda bulunarak sektörün verimliliğini arttırmaktır

Özel Amacı
75 adet genç işsizi eğiterek birer nitelikli işgücü haline getirmek ve bunların en az %80’ini işe yerleştirmek
Diyarbakır OSB’deki 14 adet mermer fabrikası olmak üzere 23 adet mermer fabrikası’nın ihtiyacı olan nitelikli elemanları genç işsizlerden sağlayarak işgücü piyasasına kazandırmak
Sektörün şu an %60’larda olan üretim verimliliğini arttırmak

Beklenen Sonuçlar
Bu proje sonucunda 75 adet genç işsiz birer nitelikli işgücü haline gelecek ve en az %80’i mermer fabrikalarında istihdam edilecek
Diyarbakır’daki 23 adet mermer firmasının ara eleman probleminden kaynaklanan verimlilik kayıpları %5 azaltılmış olacaktır
Diyarbakır Mermer sektörüne ara eleman yetiştirecek mesleki eğitim merkezi kurulacak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Bu proje sonucunda 75 adet genç işsiz birer nitelikli işgücü haline gelecek ve en az %80’i mermer fabrikalarında istihdam edilecek
Diyarbakır’daki 23 adet mermer firmasının ara eleman probleminden kaynaklanan verimlilik kayıpları %5 azaltılmış olacaktır
Diyarbakır Mermer sektörüne ara eleman yetiştirecek mesleki eğitim merkezi kurulacak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim