Tüm Duyurular

Linkler
Akrediteli Doğalgaz Kaynakçılığı ve Sıhhi Tesisatçılık Eğitimi
TR08H1.01-01/627 Akrediteli Doğalgaz Kaynakçılığı Ve Sıhhi Tesisatçılık Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
Elazığ ilinde doğalgaz dağıtım ağına dahil edilen yerleşim yerleri arasındadır. Dogalgaz dağıtım ağı genişledikçe kullanım mekânları da genişlemekte ve bu durum yeni is imkânlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Özellikle genç işsizliğinin %20'leri geçtiği ülkemizde bu yeni is imkânları gençlerimiz için de yeni umut kapısı olmaktadır.

Türkiye'de doğal gazla ısınmaya ilk başlayan illerden olan Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de konutlarda doğal gaz dönüşüm işlemleri başladığında eğitimli teknik eleman sıkıntısı ile karşılaşılmış ve bu illerde gerek belediyeler gerekse işyeri sahipleri yoğun olarak eğitim faaliyetleri ihtiyacı duymuşlardır. Elazığ'da da doğal gaz dönüşüm işlerinin başlamasıyla bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacı olacağı açıktır. Ayrıca, ilçelerde doğalgaz ünitelerinin isletmeye alınması ile birlikte; "Çelik Hatlar", "Polietilen Hatlar", "Vana Odaları", "Müşteri istasyonları", "Bölge Regülatörleri", "Polietilen Vanalar", "Servis Kutuları" gibi şebeke ana ünitelerinin fiziki bakımı, onarımı, kontrolü ve güvenli bir şekilde isletmeye alınarak işletilmesi için de bu konuda eğitim almış kişilere de yoğun olarak ihtiyaç duyulacaktır.

Eğitim almış issiz gençler doğalgaz dağıtımı ile ilgilenen Firmalarda ve teknik servislerde görev alabilecekleri gibi yukarıda belirtilen şebekelerde de görev alabileceklerdir.

Diğer yandan doğalgazın kullanıcıya sürekli ve güvenilir bir şekilde en uygun ileri teknoloji ile güvenli bir alt yapı ve donatımla, çevre bilinci ve müşteri memnuniyeti sağlayarak ulaştırılmasını sağlamak, konutlardaki dönüşüm iş ve işlemlerini güvenli bir şekilde yerine getirmek gerekir. Bu da eğitimli ve ulusal ve uluslar arası mesleki yeterlilik standartlarında eğitilmiş iş gücü ile mümkün olabilir. Söz konusu projemiz ile hem işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak hem müşteriler profesyonel ve isin ehli kişilerden doğalgaz hizmeti satın alacaklar hem de ilimizin ve bölgenin önemli sorunlarından biri olan işsizlik/genç işsizlik sorununun çözülmesine katkıda bulunulacaktır.

Ülkemizin en önemli sosyal problemlerinden biri olan işsizlik sorununun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak; istihdam olanaklarını arttırmak için işgücü piyasasını geliştirmek, gençlerin işgücü piyasasına dahil olmalarını destekleyerek gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak ve Elazığ ilinin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunmak, işgücüne işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklerin kazandırılarak sahip olduğu niteliklerle ihtiyaç duyulan niteliklerin örtüşmesini sağlamak, işsizliğin neden olduğu göç probleminin ortadan kalkmasına katkıda bulunmak projenin genel amaçlarıdır.

Proje ile ilimizde yasayan 18–29 yas arası İŞKUR'a kayıtlı issizlerin doğalgaz kaynakçılığı ve tesisatçılığı konusunda eğitilerek istihdam edilebilirliklerinin ve iş bulma imkânlarının arttırılması, yerel ve bölgesel düzeyde artan işsizliği azaltmak ve issiz insanların yeterliklerini yeniden yapılandırılması, öncelikle Elazığ ilinde doğalgazın dağıtıma başlanmasıyla ihtiyaç duyulacak olan doğalgaz kaynakçılığı ve tesisatçılığı alanındaki is gücü/ara eleman ihtiyacını karşılamak, Elazığ ili ve ilçelerinde doğalgaz piyasasının duyduğu meslek alanlarından biri olan doğalgaz tesisatçılığı ve kaynakçılığı konusunda insan gücü yetiştirilmesini sağlamak; dogalgazın teknik özelliklerinin, kullanım aşamasında alınması gereken emniyet tedbirlerinin, uluslararası standartlara uygun tesisat kurallarının, dogal gazla çalışan cihazların standartlara uygun montaj bilgilerinin öğretilmesi projenin özel amaçları arasındadır.

Projemiz kapsamında eğitim alacak olan kursiyerlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) nın çalışacak personelle ilgili "12.05.2005 TAR_HL_ VE 25813 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun Dogal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin değişen personel yeterlikleri ile ilgili 11. maddesine" göre sertifikalandırılacaklar ve alacakları sertifikaların uluslar arası tanınırlık kazanması için Türk Akreditasyon Kurumu ( TURKAK) tarafından akredite edilen bir Uluslar arası Belgelendirme kuruluş tarafından uluslar arası tanınırlığı olan Sertifika verilecektir.
Türkiye genelinde ve Elazığ ilinde genç nüfusun mevcut olan işsizlik sorununa çözüm getirmek, istihdam olanaklarını arttırmak, kalifiye eleman açığını kapatmak, nitelikli işgücü yaratmak, gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımlarını desteklemek için mesleki eğitim verilerek ve girişimcilik yönleri güçlendirilerek gençlerin hem il hem ülke bazında ekonomiye katkılarını sağlamak ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim