Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/634 Gençlerin Girişimcilik Stratejilerinin Geliştirilmesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Yetişmiş ve nitelikli iş gücüne olan gereksinim gün geçtikçe artış göstermektedir.Bu nedenle girişimciliğin desteklenmesi,istihdamın artması yolunda önemli bir adımdır.Buna yönelik bölgenin Bu projeyle kadınların kendi iş yerlerini açma donanımına sahip olmaları amaçlanmıştır.

Özel Amacı
Okulumuzdan mezun olmuş,okulumuzun mesleki eğitim faaliyetleriyle ilgili bir eğitim almış;ancak yönlendirme ve bilgi eksikliği nedeniyle kendi işini kuramamış,18-29 yaş aralığında,işsiz 60 genç kadın oluşturmaktadır.Mevcut eğitim sisteminden mezun olan kadınlar için istihdamın arttırılması gibi stratejiler geliştirilmesi amaç edilmiştir

Beklenen Sonuçlar
Verilen eğitim ve yönlendirme hizmetleri sonucunda bu 60 kişiden en az 30’unun kendi işini kurması beklenmektedir.Ayrıca diğer kursiyerler de kendi işlerini kurmak için ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olucaklar 60 genç kadın ilimizde yaşayan ve bu kadınların girişimcilik özelliklerini kendilerine örnek alan 18-29 yaş aralığındaki diğer genç kadınlar,okulumuzdan mezun olacak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Verilen eğitim ve yönlendirme hizmetleri sonucunda bu 60 kişiden en az 30’unun kendi işini kurması beklenmektedir.Ayrıca diğer kursiyerler de kendi işlerini kurmak için ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olucaklar 60 genç kadın ilimizde yaşayan ve bu kadınların girişimcilik özelliklerini kendilerine örnek alan 18-29 yaş aralığındaki diğer genç kadınlar,okulumuzdan mezun olacak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim