Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/420 Çay Tadımcısı Yetiştirme Projesi
Proje Genel Bilgileri
TANITIM
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı İPA IV. Bileşen kapsamında İŞKUR’un yürütümünden ve izlenmesinden sorumlu olduğu Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde kabul edilen “Çay Tadımcısı Yetiştirme Projesi” çalışmaları Rize Ticaret Borsası Tarafından sürdürülecektir.

Proje bütçesinin %90’lık kısmı Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibeden oluşmakta, %10’luk kısmı ise eş finansman kapsamında Rize Ticaret Borsası tarafından karşılanmaktadır. Projenin süresi 12 ay olup 09.11.2011 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

PROJENİN AMACI
-İşsiz gençlerin işgücüne katılımını sağlamak,

-Yeni iş gücü oluşumuyla bölgemizin sosyo–ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmek,

-Çay sektöründe damak tadı yaratmak, üretimde kalite kaybını önlemek,

-50 işsiz genci meslek sahibi yaparak, çay sektörüne nitelikli eleman kazandırmak,

-Çayda kalite standartlarını artırarak sektörün gelişimine katkı sağlamak,

-Yerel yönetimler, işçi ve işveren örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şirketler gibi ilgili aktörlerin genç istihdamı ve girişimciliğini artırmak amaçlı faaliyetlere destek vermelerine örnek olmaktır.

PROJENİN KAPSAMI
Bu projenin hedef kitlesi Rize ilinde yaşayan, lise, ön lisans ve lisans mezunu çalışmak istediği halde çalışma imkanı bulamayan 15 – 29 yaş grubu 50 genctir.

Proje kapsamında verilecek 3 ay teorik,3 ay uygulama eğitimleriyle kursiyerlere Çay Tadımcılığı mesleği kazandırılacaktır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar alacakları sertifikalarla iş gücü piyasasının taleplerine göre Rize’de faaliyet gösteren çay işletmelerinde istihdam edilebilecektir.

UYGULAMA YERİ
Proje Rize’de gerçekleşmektedir. Proje kapsamında düzenlenen 3 aylık teorik eğitimler Rize Ticaret Borsası eğitim salonlarında, 3 aylık staj uygulamaları ise kamu ve özel çay fabrikalarında gerçekleşecektir.

PROJE SÜRESİ
Proje 9 Kasım 2010 tarihinde başlamış olup 12 ay sürecektir.


PROJE İLGİLİLERİ
Çalışma Ekibi:
Hasan ÖNDER Proje Koordinatörü
Mürüvvet Serap HUT Eğitim ve İletişim Sorumlusu
Seyhan SELİMOĞLU İdari ve Mali İşler Sorumlusu

Eğitmenler Kurulu :
Bryan Leonard BAPTİST
Doç. Dr. Şengül ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Hamit VANLI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYKAL
Gıd. Müh. Zühre KAVUNCUOĞLU KAZANCI

BAŞVURU KOŞULLARI
-En az lise mezunu,

-15 – 29 yaş arası,

-İşsiz,

-Rizeli 50 genç, “Çay Tadımcısı Yetiştirme Projesi” eğitimlerine katılabileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi
20 Ocak 2011

EĞİTİM DÖNEMLERİ
Eğitimler, Teorik Eğitimler ve Staj Uygulamaları olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

Şubat – Mart – Nisan aylarında Teorik Eğitimler,

Mayıs – Haziran – Temmuz aylarında ise staj uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Genel Amacı
Rize ilinde gençlerin işgücüne katılımını sağlayarak ilin ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmek.

Özel Amacı
Rize ilinde yaşayan işsiz ve işgücüne dahil olmayan 15-29 yaş arası en az lise mezunu gençlerin eğitilerek işgücüne katılımının sağlanması.
Proje kapsamı yapılan çalışmalar ile Türk çayında kalite standardının yakalanması dolayısıyla çay sektörünün gelişmesi.

Beklenen Sonuçlar
Rize ilinde işsiz ve işgücüne katılamamış 50 genç proje kapsamında Çay Tadımcılığı konusunda eğitilmesi.
Proje kapsamında eğitimlere katılan 50 kursiyerin istihdam edilebilirliklerinin sağlanması.
Eğitim alan 50 kursiyer ve ailelerinin gelir elde etme imkanına kavuşması.
Bölgedeki çay işletmelerinin kuru çay üretiminde yaşadığı sorunların azalması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Rize ilinde işsiz ve işgücüne katılamamış 50 genç proje kapsamında Çay Tadımcılığı konusunda eğitilmesi.
Proje kapsamında eğitimlere katılan 50 kursiyerin istihdam edilebilirliklerinin sağlanması.
Eğitim alan 50 kursiyer ve ailelerinin gelir elde etme imkanına kavuşması.
Bölgedeki çay işletmelerinin kuru çay üretiminde yaşadığı sorunların azalması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim