Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/442 Elektronikte Güvenlik Teknolojileri Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Gaziantep ilinde mesleki eğitime katılım oranlarının arttırılması ile bölgede kalifiye işgücü açığının kapatılması, üretim sektörünün rekabet gücünün artırılması, bölgede kalıcı ekonomik kalkınmanın sağlanması ve işsizlikle mücadele edilmesi.

Özel Amacı
Elektrik-Elektronik güvenlik sistemleri ile ilgili bölgede ilk ve tek eğitim merkezi kuruldu. Bu alanda düzenlenecek modüler mesleki eğitim programları, kişisel gelişim ve iş başı eğitim uygulamaları ile15-29 yaş grubundaki 50 kişiden oluşan işsizlerin, mezunların meslek edinmeleri, mesleki gelişimleri ve iş dünyasına adaptasyonları sağlanarak istihdam edilebilmelerine olanak sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
Gaziantep ilinde ikamet eden uzun süre istihdam edilememiş 25 gencin, Meslek Lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunlarının 25 gencin 600 saatlik meslek kazandırma eğitimi alması sağlandı. Projede hedef grup olarak tanımlanan katılımcıların %50 si uygun işletmelerde istihdam edildi. Bölgede teknolojik donanımlı Elektrik-Elektronik laboratuarları oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Gaziantep ilinde ikamet eden uzun süre istihdam edilememiş 25 gencin, Meslek Lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunlarının 25 gencin 600 saatlik meslek kazandırma eğitimi alması sağlandı. Projede hedef grup olarak tanımlanan katılımcıların %50 si uygun işletmelerde istihdam edildi. Bölgede teknolojik donanımlı Elektrik-Elektronik laboratuarları oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim