Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/448 Yenilikçi Mesleki Eğitim Modülleriyle Orman İşçisi Yetiştirme P...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi,Kamu kurumları, sosyal ortaklar ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,

Özel Amacı
Ülkemizde Orman kaynakları bakımından büyük öneme sahip, Sinop ve Kastamonu illerinde hedef kitleyi oluşturan 100 genç işsizin (30 kadın - 70 erkek) orman işçiliği konusunda kalifiye hale getirilerek, istihdam edilebilirliklerinin sağlanması,
Mesleki Eğitim Kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlerin; Kısa ve orta vadede asgari %20 oranında istihdam edilebilirliklerinin sağlanması

Beklenen Sonuçlar
100 genç işsizin (30 kadın - 70 erkek) orman işçiliği konusunda kalifiye hale getirilerek, istihdam edilebilirliklerinin sağlanması,Mesleki Eğitim Kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlerin; Kısa ve orta vadede asgari %20 oranında istihdam edilebilirliklerinin sağlanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
100 genç işsizin (30 kadın - 70 erkek) orman işçiliği konusunda kalifiye hale getirilerek, istihdam edilebilirliklerinin sağlanması,Mesleki Eğitim Kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlerin; Kısa ve orta vadede asgari %20 oranında istihdam edilebilirliklerinin sağlanması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim